herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 106/ 03


UCHWAŁA Nr XIV/106/03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”.

Na podstawie art. 12, ust. 4 w związku z art. 4, ust.1, pkt. 6 i 19 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. 2001 r Nr 142, poz. 1592, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 / Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2003 - 2006 oraz 2007 - załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward SZNABOWICZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:51