herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 104/ 03


Uchwała Nr XIV/104/2003

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok oraz zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków budżetowych na 2004 rok na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku”.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 406. 842 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 406.842 zł.

§ 2. Zmniejsza się kwotę deficytu budżetowego i jednocześnie kwotę przychodów budżetu - kredyt termomodernizacyjny: o kwotę 406.842 zł.

§ 3. Rada Powiatu zobowiązuje się zabezpieczyć środki w wysokości 406.842 zł. na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku” w roku 2004, zgodnie z zawartą umową na zaciągnięcie kredytu w 2003 roku, którego uruchomienie nastąpi w 2004 roku po wykonaniu w/w zadania.

§ 4. Wykonanie umowy powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

W roku bieżącym zorganizowane zostały przetargi nieograniczone na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

przy ul. Szosowej 2 w Barlinku oraz na wybór banku kredytującego ww. inwestycję.

Pierwszy po przeciągającej się procedurze odwoławczej został rozstrzygnięty, drugi zaś unieważniony z powodu braku ofert. W związku z tym wstrzymany został termin podpisania umowy z wykonawcą do czasu wyboru banku. Po unieważnionych kolejnych postępowaniach wyboru banku dokonano 10 grudnia 2003 r. Ponieważ jest to okres zimowy, który uniemożliwia realizację ww. inwestycji należy przełożyć jej wykonanie na rok 2004. Uruchomienie kredytu termomodernizacyjnego na w/w inwestycję nastąpi po jej zakończeniu - do 30 czerwca 2004 roku.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:39