herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XIV/ 103/ 03


UCHWAŁA NR XIV/ 103/ 03

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2003 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), art. 124, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851),

Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 7 do uchwały Nr IV/ 13/ 02 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2003 dokonuje się następujących zmian:

W planie finansowym środków specjalnych jednostek budżetowych zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 77.605 zł.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok zamyka się kwotą 691.969 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku nr 8 do uchwały Nr IV/ 13/ 2002 Rady Powiatu Mysliborskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2003 dokonuje się następujących zmian:

W planie finansowym gospodarstwa pomocniczego zwiększa się i zmniejsza się przychody i wydatki o kwotę 110.000 zł.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 2003 zamyka się kwotą 590.000 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  • Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów - wydatków środków specjalnych w związku ze zwiększoną ilością robót obcych w pasie drogowym, o kwotę 58.454 zł.

  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów - wydatków środków specjalnych w związku z oszczędnościami w roku ubiegłym, z przeznaczeniem na bieżące wydatki o kwotę 19.151 zł.

  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - Warsztatów Szkolnych w Barlinku o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów - wydatków gospodarstwa pomocniczego o kwotę 110.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-01-2004 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2004 11:38