herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/19/2002 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok.

Uchwała Nr IV/19/2002
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok.


Na podstawie § 13, ust. 1 Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 78 z późn. zmianami) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Uchwala plan pracy Rady Powiatu Myśliborskiego na 2003 rok
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2003 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 12:54