herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR IV/18/2002 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002

UCHWAŁA NR IV/18/2002
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002


Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z późniejszymi zmianami), Rada powiatu uchwala co następuje:


§1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 oraz plan finansowy zawarty w załączniku Nr 1.

§2

Określa się ostateczny termin dokonania i rozliczenia wydatków, o których mowa w §1 uchwały dla:

- załącznika Nr 1 do dnia 30 czerwca 2003 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz


Uzasadnienie:

W związku z otrzymanymi środkami z Miasta i Gminy Dębno Umowa Nr 21/2002 na dofinansowanie Szpitala w Dębnie w wysokości 30.000 zł. SP ZOZ w Dębnie złożył wniosek o braku możliwości uzasadnionego i bezpiecznego pod względem celowości wykorzystania powyższych środków w roku bieżącym stąd prośba o zabezpieczenie ich wydatkowania w I półroczu 2003 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2003 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 12:52