herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/17/2002 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr IV/17/2002
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 17, ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 45, ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 78 z późn. zm. ) – Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:


§ 1 Uchwala plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2003 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 12:49