herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe


Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele) - formularz wniosku do pobrania;

 2. Załączniki:

 • stosowne oświadczenie właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych, zeznań - formularz oświadczenia do pobrania;

 1. przedstawienie do wglądu:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,

 • dokument tożsamości,

 • karta pojazdu - jeśli została wydana,

 • polisa OC.

3. Opłaty:

 1. Opłata złożona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik,

 2. Opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 11,00 zł,

 3. Opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych w wysokości 1,00 zł.

4. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz.

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:30