herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/ 15/ 2002 w sprawie zmiany przyjętej na 2002 r. uchwały budżetowej Rady Powiatu Myśliborskieg...

Uchwała Nr IV/ 15/ 2002

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 30 grudnia 2002 roku.

w sprawie zmiany przyjętej na 2002 r. uchwały budżetowej Rady

                 Powiatu Myśliborskiego nr XXXVII/271/2001 z dnia

19 grudnia 2001 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 124, ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku nr 7 do uchwały Nr XXXVII/271/2001 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 19 grudnia 2001 uchwalającej budżet Powiatu Myśliborskiego na rok 2002 dokonuje się następujących zmian:

    W planie finansowym środków specjalnych jednostek budżetowych

    zwiększa się przychody i wydatki o kwotę 174.400 zł.

    Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2002 rok

    zamyka się kwotą 832.130 zł.

    Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady

Edward  Sznabow

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1.        Wniosków Dyrektorów jednostek:

·          Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych w związku ze zwiększoną ilością robót obcych w pasie drogowym, o kwotę 19.707 zł.

·          Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu o  dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych w związku z większą ilością wpłat odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie jednostki oraz odsetki bankowe, o kwotę 3.320 zł.

·          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych w związku z darowizną, o kwotę 71.327 zł.

·          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych w związku z przekazaniem środków z odszkodowania PZU za skradziony sprzęt szkolny, o kwotę 5.494 zł.

·          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych w związku z odszkodowaniem z PZU za utracone lub uszkodzone mienie jednostki, o kwotę 2.609 zł.

·          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych dotyczących

      stołówki szkolnej, o kwotę 39.200 zł.

·          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych w związku ze zmniejszona liczbą wychowanków w internacie, o kwotę 10.157 zł.

·          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym przychodów –wydatków środków specjalnych w związku z darowizną, o kwotę 42.900 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu –Alicja Karczewska

                                                                                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                                                             do uchwały nr IV/ 15/ 2002

                                                                                                                             Rady Powiatu w Myśliborzu

                                                                                                                             z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych na rok 2002

w zł.

Dział

Rozdział

Plan przychodów

Zmiany

Plan przychodów

po zmianach

Plan wydatków

Zmiany

Plan wydatków

po zmianach

600

60014

51.500

+ 19.707

71.207

51.500

+ 19.707

71.207

754

75405

3.210

+ 3.320

6.530

3.210

+3.320

6.530

801

80130

 0

+ 118.630

118.630

0

118.630

118.630

854

85410

180.742

- 10.157

170.585

180.742

- 10.157

170.585

854

85415

0

+ 42.900

42.900

0

+ 42.900

42.900

Pozostałe bez zmian

422.278

-

422.278

421.830

-

422.278

Razem

657.730

+ 174.400

832.130

657.730

+ 174.400

832.130

Przygotowała: Skarbnik Powiatu –Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2003 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 12:30