herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/14/2002 w sprawie: wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu.

Uchwała Nr IV/14/2002
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie: wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 584) w związku z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z: 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,Nr 98, poz.1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,poz. 1623, z 2002 r. Nr 41 poz. 363, Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 156 poz. 1300) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje.

§ 1 Powierza się prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Spółka Akcyjna Oddział Myślibórz.


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-05-2003 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2003 12:22