herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu soobowego

Uchwała Nr II/7/2002

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 27 listopada 2002 roku

 

w  sprawie powołania  Komisji  Rewizyjnej  i  ustalenia  jej  składu

                  osobowego

 

Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala  co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Rewizyjną w skład której wchodzi 5 radnych.

 

§ 2

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został radny:

 

Władysław Grabda

 

Na pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

 

1)  Janusz Fabiańczyk  -          na zastępcę Komisji

2) Julian Witkowski     -          na Sekretarza Komisji

3) Wojciech Wojtkiewicz        -          na członka Komisji

4) Mariusz Norsesowicz          -          na członka Komisji

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 

w Myśliborzu.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

  Edward Sznabowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2003 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2003 15:35