herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr II/4/2002 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu

Uchwała Nr II/4/2002

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 27 listopada 2002 roku

 

 

 

w  sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu

 

 

                Na podstawie art. 194, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, zm. Z 2001 roku Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 ) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza do Rady Powiatu w Myśliborzu wybranego w Okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP stwierdza się wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata Mieczysława Jana Pyciak z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Starostę do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Przewodniczący Rady

 

    Edward Sznabowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-05-2003 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2003 15:26