herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr I/3/2002 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr I/3/2002

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 19 listopada 2002 roku

 

 

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

 

                Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, zm. z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089) – Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza do Rady Powiatu w Myśliborzu w Okręgu Wyborczym Nr 1 z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD – UP wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Starostę do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu,  Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

  Edward Sznabowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-05-2003 22:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2003 22:41