herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie karty pojazdu


Wydanie wtórnika karty pojazdu

 1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908);

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie warunków i trybu wydawania karty pojazdu i jej opisu (Dz.U. z 1999r. Nr 59, poz. 634),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1310).

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Wymiana karty pojazdu:

 • Załącznik - dotychczasowa karta pojazdu - (należy odebrać po unieważnieniu),

 • Do wglądu - polisa OC.

 1. Zniszczenie karty pojazdu:

 • Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu (wypełnia właściciel) - formularz do pobrania.

 • Załącznik - dotychczasowa karta pojazdu.

 • Do wglądu - polisa OC ora dowód rejestracyjny.

 1. Utrata karty pojazdu:

 • Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu (wypełnia właściciel) - formularz do pobrania,

 • Załączniki:

 • złożenie przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań,

 • zaświadczenia wystawionego przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej stałej rejestracji potwierdzające dane niezbędne do jej wypełnienia.

 • Do wglądu:

 • dowód rejestracyjny,

 • polisa OC.

 1. Utrata karty pojazdu przed zarejestrowaniem:

 • Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu (wypełnia właściciel) - formularz do pobrania,

 • Załączniki:

 • zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzający dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji,

 • zaświadczenia wystawionego przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej stałej rejestracji potwierdzające dane niezbędne do jej wypełnienia,

 • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie utraty karty pojazdu, jeżeli nastąpiła ona na skutek kradzieży.

 • Do wglądu: polisa OC.

 1. Opłaty.

 • Opłata skarbowa: 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik,

 • Opłata za wydanie wtórnika karty pojazdu - 75,00 zł,

 • Opłata ewidencyjna za wydanie karty - 1,00 zł.

.

 1. Termin załatwienia sprawy - do 30dnia.

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska

 • Podinspektor Marzena Michalewicz,

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer..

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:28