herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestracja Pojazdu unikatowego


Rejestracja pojazdu unikatowego

1. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005r. Nr 108, poz. 908);

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

2. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (wypełnia właściciel, właściciele) - formularz wniosku do pobrania

 2. Załączniki:

 • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju
  (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wzmagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji);

 • ocena rzeczoznawcy samochodowego ustalająca, że pojazd ma co najmniej 25 lat, jego model nie jest produkowany co najmniej od 15 lat lub ma on szczególne znaczenie do udokumentowania historii motoryzacji.

 1. Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela:

 1. dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

 2. paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,

 3. wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,

 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w ppkt. a), lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,

 5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

 • polisa OC.

 1. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

4. Opłaty

 1. Opłata skarbowa: wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł. za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik;

 2. Inne opłaty:

 • wydanie tablic samochodowych - 80, 00 zł;

 • wydanie tablic motocyklowych - 40,00 zł;

 • wydanie tablic motorowerowych - 30, 00 zł;

 • wydanie tablic indywidualnych - 1 000, 00 zł;

 • wydanie dowodu rejestracyjnego - 48, 00 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (w celu wykonania badania technicznego) - 16,50 zł;

 • wydanie pozwolenia czasowego (z ważnym badaniem technicznym) - 12,00 zł,

 • wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł;

 • wydanie nalepki kontrolnej - 16,50 zł. (dla pojazdu samochodowego);

 • wydanie karty pojazdu - 500,00 zł.

 1. Opłata ewidencyjna:

 • Wydanie dowodu rejestracyjnego - 1,00 zł,

 • wydanie pozwolenia czasowego - 1,00 zł;

 • wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 1,00 zł;

 • wydanie nalepki kontrolnej - 1,00 zł;

 • wydanie karty pojazdu - 1 zł.

UWAGI:

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. Kradzież tablic lub karty pojazdu wymaga przedłożenia oprócz ww. dokumentów zaświadczenia z Policji o przyjęciu zgłoszenia kradzieży dokumentów.

 1. Sprawy załatwia:

 • w Myśliborzu (tel. 747-23-90, 31-90):

 • Podinspektor Wanda Dominiak,

 • Podinspektor Mirosława Niewiadomska,

 • Podinspektor Marzena Michalewicz..

 • w Dębnie (tel. 760-30-01):

 • Podinspektor Małgorzata Popławska,

 • Podinspektor Ewa Krzyszowska,

 • Podinspektor Sebastian Sztenhauzer.

 • w Barlinku (tel. 746-64-52):

 • Inspektor Małgorzata Ludwikowska,

Uwaga: w przypadku rejestracji pojazdów Filia w Barlinku funkcjonuje jako punkt informacyjno-podawczy. Na miejscu można zgłosić zmiany dokonane w pojeździe, np. montaż instalacji gazowej, haku, zmianę rodzaju pojazdu etc. i otrzymać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym. Rejestracja pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych wykonywane są wyłącznie w Myśliborzu

 1. Godziny przyjmowania:

 • w poniedziałek od 800 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 • od wtorku do piątku od 730 do 1530 (w Dębnie do 1500)

 1. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-11-2005 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2005 11:16