Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XVIII/167/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok 2020-01-08 08:53
dokument Uchwała Nr XVIII/166/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2020 rok 2020-01-08 08:52
dokument Uchwała Nr XVIII/165/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok 2020-01-08 08:52
dokument Uchwała Nr XVIII/164/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2020-01-08 08:52
dokument Uchwała Nr XVIII/163/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2020-01-08 08:51
dokument Uchwała Nr XVIII/162/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2020 roku 2020-01-08 08:51
dokument Uchwała Nr XVIII/161/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 2020-01-08 08:50
dokument Uchwała Nr XVIII/160/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 2020-02-03 10:04
dokument Uchwała Nr XVIII/159/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2020-2033 2020-02-03 10:03
dokument Uchwała Nr XVII/158/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-12-10 08:35
dokument Uchwała Nr XVII/157/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego na rok 2020 2019-12-10 08:34
dokument Uchwała Nr XVII/156/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 2019-12-10 08:34
dokument Uchwała Nr XVII/155/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/411/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2019-12-10 08:33
dokument Uchwała Nr XVII/154/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-12-10 08:33
dokument Uchwała Nr XVII/153/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2019-12-10 08:32
dokument Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2019 roku 2019-12-10 08:32
dokument Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-12-10 08:31
dokument Uchwała Nr XVI/150/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-12-02 07:51
dokument Uchwała Nr XVI/149/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-11-14 13:40
dokument Uchwała Nr XV/148/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie oświadczenia w przedmiocie uczczenia 20-lecia utworzenia Powiatu Myśliborskiego 2019-11-14 13:39
dokument Uchwała Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2019-10-17 14:51
dokument Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-10-17 14:51
dokument Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim" 2019-10-17 14:51
dokument Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ?Rodzina jest najważniejsza 2019-2023? 2019-10-17 14:50
dokument Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31.07.2019 r. radcy prawnego 2019-10-17 14:49
dokument Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2019-10-17 14:49
dokument Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-10-17 14:49
dokument Uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-10-17 14:48
dokument Uchwała Nr XIV/139/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2019-10-17 14:48
dokument Uchwała Nr XIV/138/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego 2019-10-17 14:47
dokument Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Smolnicy 2019-10-17 14:47
dokument Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Renicach 2019-10-17 14:00
dokument Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Myśliborzu 2019-10-17 13:59
dokument Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-10-17 13:59
dokument Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-10-17 13:58
dokument Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku i Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Barlinku 2019-10-17 13:58
dokument Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-10-17 13:57
dokument Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-10-17 13:57
dokument Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Myśliborzu 2019-10-17 13:56
dokument Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2019-10-17 13:56
dokument Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 2019-10-17 13:55
dokument Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2019-10-17 13:55
dokument Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych 2019-10-17 13:44
dokument Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok? 2019-10-17 13:43
dokument Uchwała Nr XIII/123/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-10-16 13:08
dokument Uchwała Nr XIII/122/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-10-16 13:07
dokument Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2019-09-24 10:01
dokument Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-09-24 10:01
dokument Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2019-09-24 10:00
dokument Uchwała Nr XII/118/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 2019-09-24 10:00
dokument Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy PZW Zarząd Okręgu w Gorzowie Wlkp., działającej na terenie Powiatu Myśliborskiego 2019-08-14 12:22
dokument Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Szpitala w Dębnie im Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. 2019-08-14 12:21
dokument Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-08-14 12:20
dokument Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-08-14 12:20
dokument Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:19
dokument Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:19
dokument Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:18
dokument Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:17
dokument Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-08-14 12:17
dokument Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:15
dokument Uchwała Nr XI/107/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Królikowskiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:15
dokument Uchwała Nr XI/106/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:14
dokument Uchwała Nr XI/105/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Rudnickiego z członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2019-08-14 12:14
dokument Uchwała Nr XI/104/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-08-14 12:13
dokument Uchwała Nr XI/103/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Myśliborskiego 2019-08-14 12:13
dokument Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania Wicestarosty Myśliborskiego 2019-08-14 12:12
dokument Uchwała Nr X/101/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Myśliborskiego od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-01 12:26
dokument Uchwała Nr X/100/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-08-01 12:25
dokument Uchwała Nr X/99/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Boleszkowice oraz użytkowników drogi nr 2142Z Namyślin ? Kaleńsko (do granicy powiatu) 2019-08-01 12:24
dokument Uchwała Nr X/98/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie likwidacji Technikum w Smolnicy 2019-08-01 12:24
dokument Uchwała Nr X/97/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2019-08-01 12:23
dokument Uchwała Nr X/96/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole i Placówek Oświatowych im. kpt. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2019-08-01 12:23
dokument Uchwała Nr X/95/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-08-01 12:22
dokument Uchwała Nr X/94/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2019 roku 2019-08-01 12:22
dokument Uchwała Nr X/93/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu myśliborskiego 2019-08-01 12:21
dokument Uchwała Nr X/92/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej 2019-08-01 12:21
dokument Uchwała Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 2019-08-01 12:19
dokument Uchwała Nr X/90/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2018 rok 2019-08-01 12:18
dokument Uchwała Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-08-01 12:18
dokument Uchwała Nr X/88/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie nieudzielenia dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu wotum zaufania 2019-08-01 12:17
dokument Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Dębnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-06-21 10:12
dokument Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-06-21 10:11
dokument Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2019-06-21 10:10
dokument Uchwała Nr IX/84/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-07-19 10:54
dokument Uchwała Nr IX/83/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019 ? 2027 2019-07-19 10:53
dokument Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:09
dokument Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:08
dokument Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:07
dokument Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-06-21 10:06
dokument Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-05-21 08:05
dokument Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-05-21 08:04
dokument Uchwała Nr VII/76/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-04-16 12:45
dokument Uchwała Nr VII/75/2019 w sprawie powierzenia Gminie Nowogródek Pomorski zarządzania droga powiatową 2019-04-16 12:44
dokument Uchwała Nr VII/74/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-04-16 12:44
dokument Uchwała Nr VII/73/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-04-16 12:43
dokument Uchwała Nr VII/72/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-05-14 14:26
dokument Uchwała Nr VI/71/2019 w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-04-03 07:47
dokument Uchwała Nr VI/70/2019 w sprawie powołania członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2019-04-03 07:46
dokument Uchwała Nr VI/69/2019 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Komisji skarg, wniosków i petycji 2019-04-03 07:46
dokument Uchwała Nr VI/68/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w Myśliborzu 2019-04-03 07:45
dokument Uchwała Nr VI/67/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-04-03 07:44
dokument Uchwała Nr VI/66/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2019-04-03 07:43
dokument Uchwała Nr VI/65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-04-03 07:43
dokument Uchwała Nr VI/64/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski 2019-04-03 07:42
dokument Uchwała Nr VI/63/2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania ?Raportu o stanie Powiatu Myśliborskiego? 2019-04-03 07:41
dokument Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2019-04-03 07:41
dokument Uchwała Nr VI/61/2019 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku 2019-04-03 07:38
dokument Uchwała Nr VI/60/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2019-2020 2019-04-03 07:38
dokument Uchwała Nr VI/59/2019 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2019-04-03 07:37
dokument Uchwała Nr VI/58/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2019-04-03 07:36
dokument Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-04-26 11:27
dokument Uchwała Nr VI/56/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-04-03 07:35
dokument Uchwała Nr V/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-02-19 10:54
dokument Uchwała Nr V/54/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-03-01 07:47
dokument Uchwała Nr V/53/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-02-19 10:53
dokument Uchwała Nr V/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku, wniesienie wkładu pieniężnego, podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-19 10:53
dokument Uchwała Nr IV/51/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2019-02-01 07:57
dokument Uchwała Nr IV/50/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu do pracy w Zespole ds. opracowania programu naprawczego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. im św. Matki Teresy z Kalkuty 2019-02-01 07:56
dokument Uchwała Nr IV/49/2019 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok 2019-02-01 07:55
dokument Uchwała Nr IV/48/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie 2019-02-01 07:54
dokument Uchwała Nr IV/47/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Smolnicy 2019-02-01 07:54
dokument Uchwała Nr IV/46/2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy 2019-02-01 07:53
dokument Uchwała Nr IV/45/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-02-01 07:52
dokument Uchwała Nr IV/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-01 07:51
dokument Uchwała Nr IV/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2019-02-01 07:50
dokument Uchwała Nr IV/42/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2019 rok 2019-03-01 07:47
dokument Uchwała Nr IV/41/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2027 2019-03-01 07:46