Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr 76 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-01-08 11:12
dokument Nr 75 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-01-08 11:10
dokument Nr 74 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2020-01-08 11:08
dokument Nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2020-01-08 10:48
dokument Nr 72 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-09 09:17
dokument Nr 71 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-03 14:40
dokument Nr 70 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-12-03 14:37
dokument Nr 69 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z" 2019-12-03 14:37
dokument Nr 68 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu, ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Myślibórz 2019-12-03 14:25
dokument Nr 67 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-12-03 14:23
dokument Nr 66 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-11-07 11:54
dokument Nr 65 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-04 09:28
dokument Nr 64 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-04 09:26
dokument Nr 63 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-11-04 08:29
dokument Nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2019-11-04 07:37
dokument Nr 61 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-10-02 07:48
dokument Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-10-02 07:45
dokument nr 59 w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-10-02 07:30
dokument Nr 58 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-09-30 12:02
dokument Nr 57 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-30 12:01
dokument Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów i wykonujących krajowy transport drogowy 2019-09-30 12:00
dokument Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-09-11 15:13
dokument Nr 54 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Powiatowy Wieniec Dożynkowy" 2019-09-03 11:14
dokument Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2019-08-26 07:27
dokument Nr 52 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-08-20 14:37
dokument Nr 51 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-08-20 14:35
dokument Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-08-20 14:34
dokument Nr 49 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-24 16:07
dokument Nr 48 w sprawie wprowadzenia procedury retencji danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-07-24 16:06
dokument Nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2019-07-24 16:04
dokument Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-07-10 12:00
dokument Nr 45 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-10 11:52
dokument Nr 44 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-07-10 11:50
dokument Nr 43 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-07-10 11:48
dokument Nr 42 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:45
dokument Nr 41 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-07-10 11:41
dokument Nr 40 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2019-07-10 11:36
dokument Nr 39 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2019-07-10 11:22
dokument Nr 38 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-07-10 11:17
dokument Nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy. 2019-07-10 11:10
dokument Nr 36 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań. 2019-07-10 11:06
dokument Nr 35 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-05-29 11:05
dokument Nr 34 w sprawie powołania Komisji ds. nieodpłatnego przejęcia składników majątkowych 2019-05-28 10:17
dokument Nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-05-14 08:55
dokument Nr 32 w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-05-14 08:52
dokument Nr 31 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2019-05-14 08:48
dokument Nr 30 w sprawie inwentaryzacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-05-02 08:49
dokument Nr 29 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-05-02 08:48
dokument Nr 28 w sprawie powołania Komisji Odbioru 2019-05-02 08:46
dokument Nr 27 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-05-02 08:37
dokument Nr 26 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 2019-05-02 08:41
dokument Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2019-05-02 08:13
dokument Nr 24 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2019-05-02 08:06
dokument Nr 23 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu 2019-05-02 08:04
dokument Nr 22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-03-28 10:20
dokument Nr 21 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2019-2023 2019-03-28 10:13
dokument Nr 20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2019-03-28 09:30
dokument Nr 19 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu za sporządzenie oceny specjalistycznej i wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2019-03-11 15:57
dokument Nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2019-03-11 15:55
dokument Nr 17 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 2019-02-28 10:23
dokument Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-02-28 10:16
dokument Nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-02-28 10:14
dokument Nr 14 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dorian II" w Sławnie w 2019 roku 2019-02-28 09:18
dokument Nr 13 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych 2019-02-14 14:05
dokument Nr 12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo ? Wychowawczej "Nasz Dom" w Dębnie w 2019 roku 2019-02-08 17:13
dokument Nr 11 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2019 roku 2019-02-08 17:12
dokument Nr 10 w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu"? 2019-02-08 17:12
dokument Nr 9 w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2019-02-04 08:03
dokument Nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2019-02-04 08:01
dokument Nr 7 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2019-01-22 13:10
dokument Nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego 2019-01-22 13:13
dokument Nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok 2019-01-22 13:05
dokument Nr 4 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok obejmującego przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz wykonujących krajowy transport drogowy 2019-01-16 15:31
dokument Nr 3 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-01-16 15:26
dokument Nr 2 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-01-10 09:40
dokument Nr 1 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2019-01-10 09:38