Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LVII/384/2018 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-12-31 10:29
dokument Uchwała Nr LVII/383/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-12-31 10:28
dokument Uchwała Nr LVI/382/2018 w spraiwe określenia maksymalnej wysoko.sci pozyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku 2018-10-18 08:25
dokument Uchwała Nr LVI/381/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielnaia i rozmaru znizek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2018-11-02 08:59
dokument Uchwała Nr LVI/380/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2018-10-18 08:19
dokument Uchwała Nr LVI/379/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-10-18 08:15
dokument Uchwała Nr LVI/378/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-10-18 08:14
dokument Uchwała Nr LVI/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-10-18 08:10
dokument Uchwała Nr LVI/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-10-18 08:04
dokument Uchwała Nr LVI/375/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok." 2018-10-18 07:51
dokument Uchwała Nr LVI/374/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-10-18 07:43
dokument Uchwała Nr LVI/373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Powiatu myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-10-18 07:41
dokument Uchwała Nr LV/372/2018 zmieniająca uchwałe w sprawie WPF Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-09-25 14:21
dokument Uchwała Nr LV/371/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-09-25 14:20
dokument Uchwała Nr LIV/370/2018 w spraiwe powierzenia Gminie Nowogródek Pmorski zarządzania drogą powiatową 2018-09-25 14:19
dokument Uchwała Nr LIV/369/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Powiatu myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-09-25 14:18
dokument Uchwała Nr LIII/368/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków PFRON w 2018 roku 2018-09-25 14:22
dokument Uchwała Nr LIII/367/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 14:16
dokument Uchwała Nr LIII/366/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-09-25 14:14
dokument Uchwała Nr LIII/365/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażuu 2018-09-25 14:13
dokument Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budzetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-09-25 14:15
dokument Uchwała Nr LII/363/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-07-16 08:26
dokument Uchwała Nr LII/362/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-09-11 07:56
dokument Uchwała LII/361/2018 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-07-16 08:15
dokument Uchwała Nr LII/360/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiacej własnosć Powiatu Myśliborskiego. 2018-07-16 08:10
dokument Uchwała Nr LII/359/2018 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie 2018-07-16 07:53
dokument Uchwała Nr LII/359/2018 w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dębnie 2018-07-16 07:53
dokument Uchwała Nr LII/258-2018 w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dębnie 2018-07-16 07:51
dokument Uchwała Nr LI/357/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Ośrodka Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Barlinka 2018-06-27 11:55
dokument Uchwała Nr LI/356/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku. 2018-06-27 11:54
dokument Uchwała Nr LI/355/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku. 2018-06-27 11:53
dokument Uchwała Nr LI/354/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku 2018-06-27 11:51
dokument Uchwała Nr LI/353/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku. 2018-06-27 11:39
dokument Uchwała Nr LI/352/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barlinku. 2018-06-27 11:37
dokument Uchwała Nr LI/351/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-06-27 11:36
dokument Uchwała Nr LI/350/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ?Morro? w Barlinku. 2018-06-27 11:35
dokument Uchwała Nr LI/349/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa 2018-06-27 11:34
dokument Uchwała Nr LI/348/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu w Myśliborzu. 2018-06-27 11:33
dokument Uchwała Nr LI/347/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu. 2018-06-27 11:33
dokument Uchwała Nr LI/346/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-06-27 11:32
dokument Uchwała Nr LI/345/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2019-03-20 14:41
dokument Uchwała Nr LI/344/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu. 2018-06-27 11:18
dokument Uchwała Nr LI/343/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-06-27 11:15
dokument Uchwała Nr LI/342/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku uchylająca uchwałę w spawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S.Dariusa i S.Girenasa w Myśliborzu. 2018-06-27 11:14
dokument Uchwała Nr LI/341/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Myślibórz z przeznaczeniem na pomoc finansową na modernizację boiska bocznego stadionu w Myśliborzu. 2018-06-27 11:13
dokument Uchwała Nr LI/340/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-06-27 11:12
dokument Uchwała Nr LI/339/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-06-27 11:11
dokument Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2018-06-27 11:10
dokument Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2017 rok 2018-06-27 11:09
dokument Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 2018-06-27 11:07
dokument UCHWAŁA NR XLIX/332/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:46
dokument UCHWAŁA NR XLIX/331/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-05-07 15:39
dokument UCHWAŁA NR XLIX/330/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku 2018-05-07 15:34
dokument UCHWAŁA NR XLIX/329/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:31
dokument UCHWAŁA NR XLIX/328/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:28
dokument UCHWAŁA NR XLIX/327/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-05-07 15:22
dokument UCHWAŁA NR XLIX/326/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:19
dokument UCHWAŁA NR XLIX/325/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 15:17
dokument UCHWAŁA NR XLIX/324/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-05-07 15:13
dokument UCHWAŁA NR XLIX/323/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu 2018-05-07 15:07
dokument UCHWAŁA NR XLIX/322/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Myśliborzu 2018-05-07 15:03
dokument UCHWAŁA NR XLIX/321/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu 2018-05-07 14:59
dokument UCHWAŁA NR XLIX/320/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 14:52
dokument UCHWAŁA NR XLIX/319/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-05-07 14:51
dokument UCHWAŁA NR XLIX/318/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-05-07 14:49
dokument UCHWAŁA NR XLIX/317/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego 2018-05-07 14:46
dokument UCHWAŁA NR XLIX/316/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego instrumentem płatniczym 2018-05-07 14:45
dokument UCHWAŁA NR XLIX/315/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-05-07 14:43
dokument UCHWAŁA NR XLIX/314/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-05-07 14:40
dokument UCHWAŁA NR XLIX/313/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-05-07 14:39
dokument UCHWAŁA NR XLIX/312/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku 2018-05-07 14:36
dokument UCHWAŁA NR XLIX/311/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2018-05-07 14:34
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/310/2018 w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-03-02 09:05
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-03-02 09:03
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/308/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-03-02 09:02
dokument UCHWAŁA NR XLVII/307/2018 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-02-08 10:30
dokument UCHWAŁA NR XLVII/306/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-02-08 10:29
dokument UCHWAŁA NR XLVII/305/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-08 10:26
dokument UCHWAŁA NR XLVII/304/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2018-02-19 10:33
dokument UCHWAŁA NR XLVII/303/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2018-02-08 10:20
dokument UCHWAŁA NR XLVII/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:19
dokument UCHWAŁA NR XLVII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-02-08 10:17
dokument UCHWAŁA NR XLVII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:15
dokument UCHWAŁA NR XLVII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:05
dokument UCHWAŁA NR XLVII/298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:04
dokument UCHWAŁA NR XLVII/297/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-08 10:02
dokument UCHWAŁA NR XLVII/296/2018 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-02-08 10:01