herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVII/307/2018 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-02-08 10:30
UCHWAŁA NR XLVII/306/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-02-08 10:29
UCHWAŁA NR XLVII/305/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-08 10:26
UCHWAŁA NR XLVII/304/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2018-02-19 10:33
UCHWAŁA NR XLVII/303/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2018-02-08 10:20
UCHWAŁA NR XLVII/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:19
UCHWAŁA NR XLVII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-02-08 10:17
UCHWAŁA NR XLVII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:15
UCHWAŁA NR XLVII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:05
UCHWAŁA NR XLVII/298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:04
UCHWAŁA NR XLVII/297/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-08 10:02
UCHWAŁA NR XLVII/296/2018 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-02-08 10:01