herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIX/332/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek pod nazwą Centrum Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:46
UCHWAŁA NR XLIX/331/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-05-07 15:39
UCHWAŁA NR XLIX/330/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Barlinku 2018-05-07 15:34
UCHWAŁA NR XLIX/329/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:31
UCHWAŁA NR XLIX/328/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Barlinku 2018-05-07 15:28
UCHWAŁA NR XLIX/327/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Barlinku 2018-05-07 15:22
UCHWAŁA NR XLIX/326/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2018-05-07 15:19
UCHWAŁA NR XLIX/325/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 15:17
UCHWAŁA NR XLIX/324/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Myśliborzu 2018-05-07 15:13
UCHWAŁA NR XLIX/323/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myśliborzu 2018-05-07 15:07
UCHWAŁA NR XLIX/322/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Myśliborzu 2018-05-07 15:03
UCHWAŁA NR XLIX/321/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Myśliborzu 2018-05-07 14:59
UCHWAŁA NR XLIX/320/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu 2018-05-07 14:52
UCHWAŁA NR XLIX/319/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-05-07 14:51
UCHWAŁA NR XLIX/318/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-05-07 14:49
UCHWAŁA NR XLIX/317/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji w zakresie ratownictwa wodnego 2018-05-07 14:46
UCHWAŁA NR XLIX/316/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego instrumentem płatniczym 2018-05-07 14:45
UCHWAŁA NR XLIX/315/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2018-05-07 14:43
UCHWAŁA NR XLIX/314/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-05-07 14:40
UCHWAŁA NR XLIX/313/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 2018-05-07 14:39
UCHWAŁA NR XLIX/312/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku 2018-05-07 14:36
UCHWAŁA NR XLIX/311/2018 RADY POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2018-05-07 14:34
UCHWAŁA NR XLVIII/310/2018 w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Barlinku 2018-03-02 09:05
UCHWAŁA NR XLVIII/309/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-03-02 09:03
UCHWAŁA NR XLVIII/308/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2018-03-02 09:02
UCHWAŁA NR XLVII/307/2018 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2018-02-08 10:30
UCHWAŁA NR XLVII/306/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok 2018-02-08 10:29
UCHWAŁA NR XLVII/305/2018 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2018-02-08 10:26
UCHWAŁA NR XLVII/304/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2018-02-19 10:33
UCHWAŁA NR XLVII/303/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2018-02-08 10:20
UCHWAŁA NR XLVII/302/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:19
UCHWAŁA NR XLVII/301/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2018-02-08 10:17
UCHWAŁA NR XLVII/300/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:15
UCHWAŁA NR XLVII/299/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu 2018-02-08 10:05
UCHWAŁA NR XLVII/298/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego 2018-02-08 10:04
UCHWAŁA NR XLVII/297/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-08 10:02
UCHWAŁA NR XLVII/296/2018 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018-2021" 2018-02-08 10:01