herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 245/846/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osób trzecich w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2018-05-22 13:24
UCHWAŁA NR 245/845/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2018-05-22 13:24
UCHWAŁA NR 245/844/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-05-22 13:22
UCHWAŁA NR 244/843/2018 z dnia 7 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2018-05-22 13:21
UCHWAŁA NR 244/842/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-05-22 13:20
UCHWAŁA NR 244/841/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-05-22 13:19
UCHWAŁA NR 243/840/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2018-05-09 08:26
UCHWAŁA NR 243/839/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2018-05-09 08:25
UCHWAŁA NR 243/838/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-05-09 08:24
UCHWAŁA NR 242/837/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2018-05-09 08:22
UCHWAŁA NR 242/836/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2018-05-09 08:21
UCHWAŁA NR 242/835/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2018-05-09 08:20
UCHWAŁA NR 242/834/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-05-09 08:19
UCHWAŁA NR 242/833/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2018-05-09 08:17
UCHWAŁA NR 241/832/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-05-09 08:14
UCHWAŁA NR 240/831/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-04-30 10:32
UCHWAŁA NR 240/830/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-04-30 10:25
UCHWAŁA NR 240/829/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-04-30 10:21
UCHWAŁA NR 239/828/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-04-20 10:53
UCHWAŁA NR 239/827/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch" 2018-04-20 10:52
UCHWAŁA NR 239/826/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-04-20 10:51
UCHWAŁA NR 239/825/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-04-20 10:48
UCHWAŁA NR 238/824/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2018-04-12 09:12
UCHWAŁA NR 238/823/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-04-12 09:10
UCHWAŁA NR 238/822/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-04-12 09:09
UCHWAŁA NR 238/821/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Udział w igrzyskach sportowo - rekreacyjnych samorządów powiatowych" 2018-04-12 09:08
UCHWAŁA NR 238/820/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej 2018-04-12 09:07
UCHWAŁA NR 238/819/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-04-12 09:06
UCHWAŁA NR 238/818/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-04-12 09:04
UCHWAŁA NR 236/817/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-04-12 09:02
UCHWAŁA NR 236/816/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-04-12 09:01
UCHWAŁA NR 236/815/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2018-04-12 08:59
UCHWAŁA NR 235/814/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2018-03-29 10:45
UCHWAŁA NR 235/813/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "Konferencja Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczpospolitej" 2018-03-29 10:44
UCHWAŁA NR 235/812/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia zamawiającego oraz jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania 2018-03-29 10:42
UCHWAŁA NR 235/811/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-03-29 10:40
UCHWAŁA NR 234/810/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-03-22 09:33
UCHWAŁA NR 233/809/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2018 roku 2018-03-13 08:46
UCHWAŁA NR 233/808/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2018-03-13 08:46
UCHWAŁA NR 233/807/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-03-13 08:45
UCHWAŁA NR 231/806/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-02-27 14:37
UCHWAŁA NR 230/805/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-27 14:34
UCHWAŁA NR 230/804/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2018-02-27 14:33
UCHWAŁA NR 230/803/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-02-27 14:32
UCHWAŁA NR 230/802/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-02-27 14:32
UCHWAŁA NR 230/801/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-27 14:31
UCHWAŁA NR 230/800/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-27 14:28
UCHWAŁA NR 229/799/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu" 2018-02-19 07:56
UCHWAŁA NR 229/798/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-02-19 07:55
UCHWAŁA NR 229/797/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2018-02-19 07:53
UCHWAŁA NR 229/796/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2018-02-19 07:52
UCHWAŁA NR 229/795/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przy drogach powiatowych 2018-02-19 07:51
UCHWAŁA NR 229/794/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-19 07:51
UCHWAŁA NR 229/793/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-19 07:49
UCHWAŁA NR 229/792/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku 2018-02-19 07:48
UCHWAŁA NR 228/791/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za posiłki, terminu i sposobu wnoszenia opłat w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2018-02-13 09:45
UCHWAŁA NR 228/790/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2018-02-13 09:44
UCHWAŁA NR 228/789/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2018-02-13 09:43
UCHWAŁA NR 228/788/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-13 09:42
UCHWAŁA NR 228/787/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-02-13 09:42
UCHWAŁA NR 227/786/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-06 10:08
UCHWAŁA NR 226/785/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-06 09:59
UCHWAŁA NR 226/784/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora "Kształcenie i szkolenie zawodowe" - Akcja 1. Mobilność edukacyjna o nazwie "Stawiam na mobilność" 2018-02-06 09:58
UCHWAŁA NR 226/783/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora "Kształcenie i szkolenie zawodowe"- Akcja 1. Mobilność edukacyjna o nazwie "Praktyka czyni mistrza" 2018-02-06 09:56
UCHWAŁA NR 226/782/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu i udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Myśliborskiego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu, we wszelkich sprawach dotyczących programu ERASMUS+ w ramach sektora FRSE- Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży o nazwie "Polsko-Litewskie tradycje szansą porozumienia młodych pokoleń" 2018-02-06 09:50
UCHWAŁA NR 226/781/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-06 09:46
UCHWAŁA NR 226/780/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu 2018-02-06 09:46
UCHWAŁA NR 226/779/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku Powiatu Myśliborskiego 2018-02-06 09:45
UCHWAŁA NR 226/778/2018 z dnia 29 stycznia 2018 rokuw sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-06 09:44
UCHWAŁA NR 226/777/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego 2018-02-06 09:43
UCHWAŁA NR 226/776/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2018-02-06 09:42
UCHWAŁA NR 226/775/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-02-06 09:41
UCHWAŁA NR 226/774/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-02-06 09:35
UCHWAŁA NR 225/773/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2018-02-01 14:15
UCHWAŁA NR 225/772/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-02-01 14:52
UCHWAŁA NR 225/771/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu 2018-02-01 14:53
UCHWAŁA NR 225/770/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2018-02-01 14:14
UCHWAŁA NR 225/769/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-01 14:13
UCHWAŁA NR 224/768/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie lokowania wolnych środków finansowych 2018-01-16 12:43
UCHWAŁA NR 223/767/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu kontrolującego 2018-01-16 12:40
UCHWAŁA NR 223/766/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2018 rok 2018-01-16 12:39
UCHWAŁA NR 223/765/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-01-16 12:37