herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XLVI Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 18 grudnia 2017 roku

Termin: 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) godz. 1500

 

Miejsce: aula Zespołu Szkół w Myśliborzu im. Noblistów Polskich, przy ul. Za Bramką 5

 

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 18.12.2017r.:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok:

3.1. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027,

3.2. dyskusja.

3.3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027,

3.4. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

3.5. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok,

3.6. przedstawienie opinii Komisji. 

3.7. dyskusja.  

3.8. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok.

4. Analiza sprawozdania finansowego spółek prawa handlowego;  Szpital Barlinek Sp. z o.o. i Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 10 m-cy 2017 roku.  

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

5.1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.

5.2. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 – 2027.

5.3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 

5.4. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020

5.5. w sprawie określenia  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku.

5.6. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

5.7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

5.8. w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu.

5.9. w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.

5.10. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2018 rok.

5.11.w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. 

9. Sprawozdanie  z  działań  podejmowanych  przez  Przewodniczącego  Rady w okresie międzysesyjnym. 

10. Oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 13-12-2017 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 13-12-2017 10:11