herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 206/703/2017 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2020 oraz prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017-2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych