herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XLV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 października 2017 roku

Termin: 25 października 2017 roku (środa) godz. 1500

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 25.10.2017r.:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2016 roku.
  4. Informacja o stanie dróg powiatowych.
  5. Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w sezonie zimowym 2017/2018.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2016/2017.
  7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
  8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:                                                                                                                                                                   8.1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok.

           8.2.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027.

           8.3.w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

           8.4.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku                   publicznego na 2018 rok”.

           8.5.w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów                        wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.

            8.6.w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów                          powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

            8.7. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu.

         9. Interpelacje i zapytania radnych.

        10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

       11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.

       12.Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

        13. Oświadczenia radnych.

       14.Zamknięcie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 16-10-2017 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 16-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 16-10-2017 08:19