herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 197/667/2017 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu organizacji i przeprowadzania w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. ), konkursu mającego na celu realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2020" oraz "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017 - 2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych".