herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR XLI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach