herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR XLI/244/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy