herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XL Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2017 roku

Termin: 28 czerwca 2017 roku (środa) godz. 1600

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

 

Proponowany porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 28.06.2017r.:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.:

    5.1. zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;

    5.2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu;

    5.3. zapoznanie się z treścią uchwały składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w         Myśliborzu;

    5.4. dyskusja;

    5.5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;

    5.6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

    6.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025”.

7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.

8. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

9. Oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 20-06-2017 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 20-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2017 14:28