herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 172/564/2017 w sprawie upoważnienia Pana Macieja Urbanowskiego do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla zadania: "Wykonanie przedsięwzięć z zakresu rozbudowy i modernizacji następujących infrastruktur komunikacyjnych w granicach administracyjnych Powiatu Myśliborskiego: 1) 2116Z Staw - Karsko - Płonno w m. Płonno - do drogi woj. nr 151 gm. Barlinek. 2) 2113Z Nowogródek Pom. - Karsko - Łubianka od drogi powiatowej nr 2111Z Nowogródek Pom. - Sumiak do miejscowości Karsko gm. Nowogródek Pom."