Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 269/2017 w sprawie dyrektorów CUW 2018-01-15 09:29
dokument 268/2017 w sprawie zmiany WPF Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 09:27
dokument 267/2017 w sprawie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-01-15 09:26
dokument 266/2017 w sprawie planowanych działań Zarządu Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 09:14
dokument 265/2017 w sprawie ryczałtu za 2017 rok 2018-01-15 09:12
dokument 264/2017 w sprawie zawartej ugody przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2018-01-15 09:09
dokument 263/2017 w sprawie wypadku pensjonariuszki DPS w Myśliborzu 2018-01-15 09:07
dokument 262/2017 w sprawie wniosków dotyczących remontu i modernizacji dróg 2018-01-15 09:06
dokument 261/2017 w sprawie stanu zatrudnienia w PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 09:04
dokument 260/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 09:02
dokument 259/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Zastępcy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 08:59
dokument 258/2017 w sprawie stanowiska i składników wynagrodzenia Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 08:57
dokument 257/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora DPS w Myśliborzu 2018-01-15 08:53
dokument 256/2017 w sprawie podwyżki wynagrodzenia Prezesa Spółki Szpital w Dębnie 2017-12-05 11:33
dokument 255/2017 w sprawie zasądzonych kosztów sądowych w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu II instancji 2017-12-05 11:32
dokument 254/2017 w sprawie publikacji interpelacji i zapytań radnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 2017-12-05 11:31
dokument 253/2017 w sprawie zasobów archiwalnych IPN-u 2017-12-05 11:30
dokument 252/2017 w sprawie budowy dodatkowej klatki przeciwpożarowej 2017-12-05 11:28
dokument 251/2017 w sprawie poradni geriatrycznej 2017-12-05 11:27
dokument 250/2017 w sprawie wniosku do WOŚP 2017-12-05 11:25
dokument 249/2017 w sprawie działalności poradni urologicznej 2017-12-05 11:24
dokument 248/2017 w sprawie kary nałożonej przez NFZ 2017-12-05 11:22
dokument 247/2017 w sprawie umowy zawartej z NFZ dotyczącej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2017-12-05 11:21
dokument 246/2017 w sprawie agregatorów prądotwórczych 2017-12-05 11:14
dokument 245/2017 w sprawie zapewnienia poprawy jakości wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:12
dokument 244/2017 w sprawie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:11
dokument 243/2017 w sprawie pacjentów Szpitala w Dębnie wymagających zaopatrzenia ortopedycznego 2017-12-05 11:10
dokument 242/2017 w sprawie wykonalności zabiegów na oddziale chirurgicznym Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:09
dokument 241/2017 w sprawie ordynatora oddziału wewnętrznego Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:08
dokument 240/2017 w sprawie obsady kadry chirurgicznej Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:07
dokument 239/2017 w sprawie kontraktu onkologicznego 2017-12-05 11:06
dokument 238/2017 w sprawie ilości godzin przyjęć pacjentów w poradni onkologicznej 2017-12-05 11:05
dokument 237/2017 w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2017-12-05 11:04
dokument 236/2017 w sprawie finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2017-12-05 11:02
dokument 235/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:01
dokument 234/2017 w sprawie podjętych działań na rzecz zmniejszenia strat Szpitala w Dębnie 2017-12-06 07:19
dokument 233/2017 w sprawie przyczyny strat poniesionych w poradniach i na oddziałach Szpitala w Dębnie 2017-12-05 10:59
dokument 232/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie w 2017 roku 2017-12-05 10:58
dokument 231/2017 w sprawie funkcjonowania Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2017-12-04 08:43
dokument 230/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2017-09-11 15:51
dokument 229/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2017-09-11 15:49
dokument 228/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania dot. realizacji Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVI/201/2017 z dnia 17 marca 2017 roku. 2017-09-11 15:48
dokument 227/2017 w sprawie zaleceń pokontrolnych w RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:47
dokument 226/2017 w sprawie zamykania wychowanków RPOT w pokojach na klucz 2017-09-11 15:45
dokument 225/2017 w sprawie pokoi wychowanków RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:44
dokument 224/2017 w sprawie wychowanka RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:42
dokument 223/2017 w sprawie Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2017-09-11 15:41
dokument 222/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-09-11 15:40
dokument 221/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2017-09-11 15:36
dokument 220/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 2017-09-11 15:32
dokument 219/2017 w sprawie przekazania kopii raportu i opinii biegłego rewidenta za 2016 rok 2017-09-11 15:19
dokument 218/2017 w sprawie wysokości straty poniesionej przez Szpital w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2017-09-11 15:16
dokument 217/2017 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2017-09-11 15:15
dokument 216/2017 w sprawie wzrostu środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:11
dokument 215/2017 w sprawie zwrotu subwencji pobranej przez MOW Renice 2017-08-04 09:10
dokument 214/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2017-08-04 09:10
dokument 213/2017 w sprawie interwencji Policji w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:09
dokument 212/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:08
dokument 211/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Dyszno o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2130Z 2017-08-04 09:07
dokument 210/2017 w sprawie utworzenia stanowisk w DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:06
dokument 209/2017 w sprawie kopii protokołu zdawczo ? odbiorczego z przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:05
dokument 208/2017 w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej 2017-08-04 09:04
dokument 207/2017 w sprawie przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:03
dokument 206/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:03
dokument 205/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:02
dokument 204/2017 w sprawie zatrudnienia Sekretarza Powiatu 2017-08-04 09:01
dokument 203/2017 w sprawie zatrudnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-08-04 09:00
dokument 202/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 08:59
dokument 201/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 08:58
dokument 200/2017 w sprawie kopii szczegółowego sprawozdania finansowego Spółki Szpital w Dębnie za 2016 rok 2017-08-04 08:55
dokument 199/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Zgromadzenia Wspólników 2017-08-04 08:54
dokument 198/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Rady Nadzorczej 2017-08-04 08:52
dokument 197/2017 w sprawie kopii raportu i opinii biegłego rewidenta 2017-08-04 08:44
dokument 196/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia strat przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 i 2016 rok 2017-08-04 08:37
dokument 195/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2016 rok 2017-08-04 08:35
dokument 194/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 rok 2017-08-04 08:32
dokument 193/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpital w Dębnie na koniec maja 2017 roku 2017-08-04 08:29
dokument 192/2017 w sprawie zmniejszenia strat na oddziałach w Spółce Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:28
dokument 191/2017 w sprawie pogłębiającego się długu Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:27
dokument 190/2017 w sprawie wskazania przyczyn strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2017-08-04 08:25
dokument 189/2017 w sprawie wysokości strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2017-08-04 08:22
dokument 188/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie na koniec kwietnia 2017 roku 2017-08-04 08:20
dokument 187/2017 w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek Spółki Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:18
dokument 186/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:17
dokument 185/2017 w sprawie etapu postępowania dotyczącego wypadku przy pracy 2017-07-04 10:06
dokument 184/2017 w sprawie przyczyny braku odpowiedzi na interpelacje na stronie BIP Powiatu Myśliborskiego 2017-07-04 10:06
dokument 183/2017 w sprawie przyczyny odwołania Pani K. Czerwińskiej z funkcji Dyrektora DWDz 2017-07-04 10:05
dokument 182/2017 w sprawie działań podjętych na rzecz wsparcia Dyrektora DWDz 2017-07-04 10:04
dokument 181/2017 w sprawie zwolnień pracowników 2017-07-04 10:03
dokument 180/2017 w sprawie inwestycji remontu drogi powiatowej nr 2111Z 2017-05-30 13:56
dokument 179/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2017-05-30 13:55
dokument 178/2017 w sprawie wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2017-05-30 13:55
dokument 177/2017 w sprawie podpisanych umów z instytucjami zewnętrznymi na korzystanie z pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 2017-05-30 13:54
dokument 176/2017 w sprawie wysokości podwyżek wynagrodzenia dla pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-05-30 13:53
dokument 175/2017 w sprawie wykazu opracowanej dokumentacji technicznej remontu dróg powiatowych 2017-05-30 13:52
dokument 174/2017 w sprawie pełnomocnictwa do podpisania umowy z Prezesem Szpitala w Dębnie 2017-05-30 13:51
dokument 173/2017 w sprawie uzasadnienia pobierania wysokiego wynagrodzenia przez Prezesa Szpitala w Dębnie 2017-05-30 13:50
dokument 172/2017 w sprawie wysokości wynagrodzeń Prezesów Szpitali w Dębnie oraz w Barlinku 2017-05-30 13:50
dokument 171/2017 w sprawie kryteriów wyboru szkoły dla której zlecono wykonanie reklamy w TVB 24 2017-05-30 13:48
dokument 170/2017 w sprawie zaproponowanej formy reklamy w postaci spotu w TVB24 dla wszystkich szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2017-05-30 13:47
dokument 169/2017 w sprawie opracowanej dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej z Różańska do Dyszna 2017-03-28 12:39
dokument 168/2017 w sprawie umowy dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:38
dokument 167/2017 w sprawie pobierania wynagrodzenia przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:36
dokument 166/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:35
dokument 165/2017 w sprawie dostępu do nocnej i świątecznej opieki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:34
dokument 164/2017 w sprawie odpłatności za wizyty w Poradni Urologicznej spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:33
dokument 163/2017 w sprawie problemu braku pielęgniarek na oddziałach w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:31
dokument 162/2017 w sprawie wysokości pensji zasadniczej pielęgniarki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:30
dokument 161/2017 w sprawie zmian w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:29
dokument 160/2017 w sprawie kosztów poniesionych przez spółkę Szpital w Dębnie z tytułu zmiany nazwy 2017-03-28 12:27
dokument 159/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:26
dokument 158/2017 w sprawie planowanego pokrycia straty przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:25
dokument 157/2017 w sprawie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2015 rok 2017-03-28 12:23
dokument 156/2017 w sprawie wstrzymania dostawy leków i niezbędnych materiałów przez dostawców 2017-03-28 12:21
dokument 155/2017 w sprawie ryzyka nie wypłacenia w terminie wynagrodzeń dla pracowników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:20
dokument 154/2017 w sprawie terminowości opłacania składki ZUS przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:19
dokument 153/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na koniec 2016 roku 2017-03-28 12:18
dokument 152/2017 w sprawie oddziałów spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. generujących straty 2017-03-28 12:17
dokument 151/2017 w sprawie podjętych kroków przez Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu w celu zapobiegnięcia przesłankom upadłości Szpitala w Dębnie 2017-03-28 12:16
dokument 150/2017 w sprawie przewidywanego wyniku finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:16