Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
269/2017 w sprawie dyrektorów CUW 2018-01-15 09:29
268/2017 w sprawie zmiany WPF Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 09:27
267/2017 w sprawie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-01-15 09:26
266/2017 w sprawie planowanych działań Zarządu Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 09:14
265/2017 w sprawie ryczałtu za 2017 rok 2018-01-15 09:12
264/2017 w sprawie zawartej ugody przez Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2018-01-15 09:09
263/2017 w sprawie wypadku pensjonariuszki DPS w Myśliborzu 2018-01-15 09:07
262/2017 w sprawie wniosków dotyczących remontu i modernizacji dróg 2018-01-15 09:06
261/2017 w sprawie stanu zatrudnienia w PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 09:04
260/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 09:02
259/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Zastępcy Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2018-01-15 08:59
258/2017 w sprawie stanowiska i składników wynagrodzenia Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2018-01-15 08:57
257/2017 w sprawie składników wynagrodzenia Dyrektora DPS w Myśliborzu 2018-01-15 08:53
256/2017 w sprawie podwyżki wynagrodzenia Prezesa Spółki Szpital w Dębnie 2017-12-05 11:33
255/2017 w sprawie zasądzonych kosztów sądowych w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu II instancji 2017-12-05 11:32
254/2017 w sprawie publikacji interpelacji i zapytań radnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 2017-12-05 11:31
253/2017 w sprawie zasobów archiwalnych IPN-u 2017-12-05 11:30
252/2017 w sprawie budowy dodatkowej klatki przeciwpożarowej 2017-12-05 11:28
251/2017 w sprawie poradni geriatrycznej 2017-12-05 11:27
250/2017 w sprawie wniosku do WOŚP 2017-12-05 11:25
249/2017 w sprawie działalności poradni urologicznej 2017-12-05 11:24
248/2017 w sprawie kary nałożonej przez NFZ 2017-12-05 11:22
247/2017 w sprawie umowy zawartej z NFZ dotyczącej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2017-12-05 11:21
246/2017 w sprawie agregatorów prądotwórczych 2017-12-05 11:14
245/2017 w sprawie zapewnienia poprawy jakości wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:12
244/2017 w sprawie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:11
243/2017 w sprawie pacjentów Szpitala w Dębnie wymagających zaopatrzenia ortopedycznego 2017-12-05 11:10
242/2017 w sprawie wykonalności zabiegów na oddziale chirurgicznym Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:09
241/2017 w sprawie ordynatora oddziału wewnętrznego Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:08
240/2017 w sprawie obsady kadry chirurgicznej Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:07
239/2017 w sprawie kontraktu onkologicznego 2017-12-05 11:06
238/2017 w sprawie ilości godzin przyjęć pacjentów w poradni onkologicznej 2017-12-05 11:05
237/2017 w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2017-12-05 11:04
236/2017 w sprawie finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu w Dębnie 2017-12-05 11:02
235/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpitala w Dębnie 2017-12-05 11:01
234/2017 w sprawie podjętych działań na rzecz zmniejszenia strat Szpitala w Dębnie 2017-12-06 07:19
233/2017 w sprawie przyczyny strat poniesionych w poradniach i na oddziałach Szpitala w Dębnie 2017-12-05 10:59
232/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie w 2017 roku 2017-12-05 10:58
231/2017 w sprawie funkcjonowania Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2017-12-04 08:43
230/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2017-09-11 15:51
229/2017 w sprawie interwencji Policji w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2017-09-11 15:49
228/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania dot. realizacji Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXXVI/201/2017 z dnia 17 marca 2017 roku. 2017-09-11 15:48
227/2017 w sprawie zaleceń pokontrolnych w RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:47
226/2017 w sprawie zamykania wychowanków RPOT w pokojach na klucz 2017-09-11 15:45
225/2017 w sprawie pokoi wychowanków RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:44
224/2017 w sprawie wychowanka RPOT w Dębnie 2017-09-11 15:42
223/2017 w sprawie Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2017-09-11 15:41
222/2017 w sprawie szczegółowego sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-09-11 15:40
221/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. 2017-09-11 15:36
220/2017 w sprawie przekazania kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej 2017-09-11 15:32
219/2017 w sprawie przekazania kopii raportu i opinii biegłego rewidenta za 2016 rok 2017-09-11 15:19
218/2017 w sprawie wysokości straty poniesionej przez Szpital w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2017-09-11 15:16
217/2017 w sprawie wyniku finansowego Szpitala w Dębnie na koniec czerwca 2017 roku 2017-09-11 15:15
216/2017 w sprawie wzrostu środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:11
215/2017 w sprawie zwrotu subwencji pobranej przez MOW Renice 2017-08-04 09:10
214/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora PCPR w Myśliborzu 2017-08-04 09:10
213/2017 w sprawie interwencji Policji w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:09
212/2017 w sprawie zastępstwa Dyrektora CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 09:08
211/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Dyszno o przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2130Z 2017-08-04 09:07
210/2017 w sprawie utworzenia stanowisk w DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:06
209/2017 w sprawie kopii protokołu zdawczo ? odbiorczego z przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:05
208/2017 w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej 2017-08-04 09:04
207/2017 w sprawie przekazania dokumentów i składników majątkowych jednostki DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:03
206/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:03
205/2017 w sprawie odwołania Dyrektora DWDz w Myśliborzu 2017-08-04 09:02
204/2017 w sprawie zatrudnienia Sekretarza Powiatu 2017-08-04 09:01
203/2017 w sprawie zatrudnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-08-04 09:00
202/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 08:59
201/2017 w sprawie zatrudnienia w CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-08-04 08:58
200/2017 w sprawie kopii szczegółowego sprawozdania finansowego Spółki Szpital w Dębnie za 2016 rok 2017-08-04 08:55
199/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Zgromadzenia Wspólników 2017-08-04 08:54
198/2017 w sprawie kopii protokołów spotkań Rady Nadzorczej 2017-08-04 08:52
197/2017 w sprawie kopii raportu i opinii biegłego rewidenta 2017-08-04 08:44
196/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia strat przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 i 2016 rok 2017-08-04 08:37
195/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2016 rok 2017-08-04 08:35
194/2017 w sprawie straty poniesionej przez Spółkę Szpital w Dębnie za 2015 rok 2017-08-04 08:32
193/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych Spółki Szpital w Dębnie na koniec maja 2017 roku 2017-08-04 08:29
192/2017 w sprawie zmniejszenia strat na oddziałach w Spółce Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:28
191/2017 w sprawie pogłębiającego się długu Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:27
190/2017 w sprawie wskazania przyczyn strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2017-08-04 08:25
189/2017 w sprawie wysokości strat poniesionych przez Szpital w Dębnie 2017-08-04 08:22
188/2017 w sprawie wyniku finansowego Spółki Szpital w Dębnie na koniec kwietnia 2017 roku 2017-08-04 08:20
187/2017 w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek Spółki Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:18
186/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Szpitala w Dębnie 2017-08-04 08:17
185/2017 w sprawie etapu postępowania dotyczącego wypadku przy pracy 2017-07-04 10:06
184/2017 w sprawie przyczyny braku odpowiedzi na interpelacje na stronie BIP Powiatu Myśliborskiego 2017-07-04 10:06
183/2017 w sprawie przyczyny odwołania Pani K. Czerwińskiej z funkcji Dyrektora DWDz 2017-07-04 10:05
182/2017 w sprawie działań podjętych na rzecz wsparcia Dyrektora DWDz 2017-07-04 10:04
181/2017 w sprawie zwolnień pracowników 2017-07-04 10:03
180/2017 w sprawie inwestycji remontu drogi powiatowej nr 2111Z 2017-05-30 13:56
179/2017 w sprawie realizacji wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2017-05-30 13:55
178/2017 w sprawie wniosku mieszkańców wsi Płonno dotyczącego modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z i 2158Z 2017-05-30 13:55
177/2017 w sprawie podpisanych umów z instytucjami zewnętrznymi na korzystanie z pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Północnej 2017-05-30 13:54
176/2017 w sprawie wysokości podwyżek wynagrodzenia dla pracowników CUW Powiatu Myśliborskiego 2017-05-30 13:53
175/2017 w sprawie wykazu opracowanej dokumentacji technicznej remontu dróg powiatowych 2017-05-30 13:52
174/2017 w sprawie pełnomocnictwa do podpisania umowy z Prezesem Szpitala w Dębnie 2017-05-30 13:51
173/2017 w sprawie uzasadnienia pobierania wysokiego wynagrodzenia przez Prezesa Szpitala w Dębnie 2017-05-30 13:50
172/2017 w sprawie wysokości wynagrodzeń Prezesów Szpitali w Dębnie oraz w Barlinku 2017-05-30 13:50
171/2017 w sprawie kryteriów wyboru szkoły dla której zlecono wykonanie reklamy w TVB 24 2017-05-30 13:48
170/2017 w sprawie zaproponowanej formy reklamy w postaci spotu w TVB24 dla wszystkich szkół i placówek oświatowych Powiatu Myśliborskiego 2017-05-30 13:47
169/2017 w sprawie opracowanej dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej z Różańska do Dyszna 2017-03-28 12:39
168/2017 w sprawie umowy dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:38
167/2017 w sprawie pobierania wynagrodzenia przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:36
166/2017 w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:35
165/2017 w sprawie dostępu do nocnej i świątecznej opieki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:34
164/2017 w sprawie odpłatności za wizyty w Poradni Urologicznej spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:33
163/2017 w sprawie problemu braku pielęgniarek na oddziałach w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:31
162/2017 w sprawie wysokości pensji zasadniczej pielęgniarki w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:30
161/2017 w sprawie zmian w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:29
160/2017 w sprawie kosztów poniesionych przez spółkę Szpital w Dębnie z tytułu zmiany nazwy 2017-03-28 12:27
159/2017 w sprawie konsekwencji nie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:26
158/2017 w sprawie planowanego pokrycia straty przez Prezesa Zarządu spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:25
157/2017 w sprawie pokrycia straty przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2015 rok 2017-03-28 12:23
156/2017 w sprawie wstrzymania dostawy leków i niezbędnych materiałów przez dostawców 2017-03-28 12:21
155/2017 w sprawie ryzyka nie wypłacenia w terminie wynagrodzeń dla pracowników spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:20
154/2017 w sprawie terminowości opłacania składki ZUS przez spółkę Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2017-03-28 12:19
153/2017 w sprawie zobowiązań wymagalnych spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na koniec 2016 roku 2017-03-28 12:18
152/2017 w sprawie oddziałów spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. generujących straty 2017-03-28 12:17
151/2017 w sprawie podjętych kroków przez Zarząd Spółki i Zarząd Powiatu w celu zapobiegnięcia przesłankom upadłości Szpitala w Dębnie 2017-03-28 12:16
150/2017 w sprawie przewidywanego wyniku finansowego spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. za 2016 rok 2017-03-28 12:16