herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała XXIX/178/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/448/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale