Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVI/295/2017 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok 2017-12-28 14:49
dokument UCHWAŁA NR XLVI/294/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-12-28 14:48
dokument UCHWAŁA NR XLVI/293/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-12-28 14:46
dokument UCHWAŁA NR XLVI/292/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu 2017-12-28 14:45
dokument UCHWAŁA NR XLVI/291/2017 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2017-12-28 14:44
dokument UCHWAŁA NR XLVI/290/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim na lata 2018-2020 2017-12-28 14:42
dokument UCHWAŁA NR XLVI/289/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-12-28 14:38
dokument UCHWAŁA NR XLVI/288/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-12-28 14:36
dokument UCHWAŁA NR XLVI/287/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-12-28 14:33
dokument UCHWAŁA NR XLVI/286/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok 2018-02-14 12:14
dokument UCHWAŁA NR XLVI/285/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2018-2027 2017-12-28 14:28
dokument UCHWAŁA NR XLV/284/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 2017-11-03 08:18
dokument UCHWAŁA NR XLV/283/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-11-03 08:17
dokument UCHWAŁA NR XLV/282/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 2017-11-03 08:12
dokument UCHWAŁA NR XLV/281/2017 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-11-03 08:10
dokument UCHWAŁA NR XLV/280/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2017-11-03 08:07
dokument UCHWAŁA NR XLV/279/2017 w sprawie wysokości obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-11-03 08:03
dokument UCHWAŁA NR XLV/278/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-03 08:00
dokument UCHWAŁA NR XLV/277/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 2017-11-03 07:57
dokument UCHWAŁA NR XLV/276/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-11-03 07:49
dokument UCHWAŁA NR XLV/275/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-11-03 07:46
dokument UCHWAŁA NR XLIV/274/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-10-11 08:25
dokument UCHWAŁA NR XLIV/273/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2017-10-11 08:23
dokument UCHWAŁA NR XLIV/272/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-10-11 08:22
dokument UCHWAŁA NR XLIV/271/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2017-10-11 08:19
dokument UCHWAŁA NR XLIV/270/2017 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020" 2017-10-11 08:16
dokument UCHWAŁA NR XLIV/269/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-10-11 08:11
dokument UCHWAŁA NR XLIV/268/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-10-11 08:09
dokument UCHWAŁA NR XLIV/267/2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Tucholskiemu, województwo kujawsko - pomorskie z przeznaczeniem na pomoc w usuwaniu skutków materialnych i społecznych powstałych w wyniku nawałnicy 2017-10-11 08:07
dokument UCHWAŁA NR XLIII/266/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-09-18 15:38
dokument UCHWAŁA NR XLIII/265/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-09-18 15:35
dokument UCHWAŁA NR XLIII/264/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-09-18 15:33
dokument UCHWAŁA NR XLIII/263/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-09-18 15:15
dokument UCHWAŁA NR XLII/262/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-08-04 09:44
dokument UCHWAŁA NR XLII/261/2017 w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-08-04 09:42
dokument UCHWAŁA NR XLI/260/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2017-07-19 11:42
dokument UCHWAŁA NR XLI/259/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2017-07-19 11:40
dokument UCHWAŁA NR XLI/258/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:38
dokument UCHWAŁA NR XLI/257/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:37
dokument UCHWAŁA NR XLI/256/2017 w sprawie powołania Członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017-07-19 11:36
dokument UCHWAŁA NR XLI/255/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie 2017-07-19 11:34
dokument UCHWAŁA NR XLI/254/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/204/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-07-19 11:32
dokument UCHWAŁA NR XLI/253/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/172/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wstrzymania wykonywania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2017-07-19 11:28
dokument UCHWAŁA NR XLI/252/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 11 października 2016 roku w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-07-19 11:26
dokument UCHWAŁA NR XLI/251/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/202/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 17 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-07-19 11:25
dokument UCHWAŁA NR XLI/250/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital w Barlinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-07-19 11:23
dokument UCHWAŁA NR XLI/249/2017 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-19 11:20
dokument UCHWAŁA NR XLI/248/2017 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2017 roku 2017-07-19 11:19
dokument UCHWAŁA NR XLI/247/2017 w sprawie zamiaru założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej i włączenia jej w strukturę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2017-07-19 11:17
dokument UCHWAŁA NR XLI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-19 11:16
dokument UCHWAŁA NR XLI/245/2017 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2017-07-19 11:15
dokument UCHWAŁA NR XLI/244/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy 2017-07-19 11:13
dokument UCHWAŁA NR XLI/243/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Barlinku w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Barlinku 2017-07-19 11:12
dokument UCHWAŁA NR XLI/242/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dębnie w Branżową Szkołę I stopnia w Dębnie 2017-07-19 11:11
dokument UCHWAŁA NR XLI/241/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Myśliborzu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 w Myśliborzu 2017-07-19 11:10
dokument UCHWAŁA NR XLI/240/2017 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-19 11:09
dokument UCHWAŁA NR XLI/239/2017 w sprawie stwierdzenia przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-19 11:06
dokument UCHWAŁA NR XL/238/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2017-07-10 10:11
dokument UCHWAŁA NR XL/237/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-07-10 10:09
dokument UCHWAŁA NR XL/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-07-10 10:07
dokument UCHWAŁA NR XL/235/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 10:05
dokument UCHWAŁA NR XL/234/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-07-10 10:03
dokument UCHWAŁA NR XL/233/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-08-07 15:51
dokument UCHWAŁA NR XL/232/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/168/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-07-10 09:58
dokument UCHWAŁA NR XL/231/2017 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok 2017-07-10 09:54
dokument UCHWAŁA NR XL/230/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-10 09:52
dokument UCHWAŁA NR XL/229/2017 w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:50
dokument UCHWAŁA NR XL/228/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:49
dokument UCHWAŁA NR XL/227/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:47
dokument UCHWAŁA NR XL/226/2017 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:45
dokument UCHWAŁA NR XL/225/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania Członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:43
dokument UCHWAŁA NR XL/224/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:41
dokument UCHWAŁA NR XL/223/2017 w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-07-10 09:40
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:53
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/220/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:52
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/219/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2017-06-13 10:51
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-06-13 10:46
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/216/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:44
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/215/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-06-13 10:42
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/214/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 2017-06-13 10:41
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2017 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-06-13 10:37
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-06-13 10:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/211/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-20 12:18
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/210/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-06-21 08:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/209/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-20 12:16
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/208/2017 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2017-04-20 12:14
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/207/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-04-20 12:12
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/206/2017 w sprawie dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2017-04-20 12:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/205/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021? 2017-04-20 12:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/204/2017 w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2018 2017-04-20 12:01
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/203/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-25 10:49
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/202/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2017-04-20 11:58
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/201/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Dębno w Spółce pod nazwą Szpital Dębno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-04-04 09:45
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/200/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX1X/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2017-04-04 09:42
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/199/2017 zmieniająca uchwałę ws. Likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-04-04 09:31
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/198/2017 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021" 2017-04-04 09:30
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/197/2017 w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 2017-04-04 09:29
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/196/2017 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku 2017-04-04 09:28
dokument UCHWAŁA NR XXXV/195/2017 w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzajacych do zorganizowania dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myśliborski 2017-04-04 09:27
dokument UCHWAŁA NR XXXV/194/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-25 10:52
dokument UCHWAŁA NR XXXV/193/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-04 09:23
dokument UCHWAŁA NR XXXV/192/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-25 10:52
dokument UCHWAŁA NR XXXV/191/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-25 10:51
dokument UCHWAŁA NR XXXV/190/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-25 10:50
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/189/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2017-04-04 09:16
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiacej własność Powiatu Myśliborskiego 2017-04-04 09:14
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/187/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2017-04-04 09:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/186/2017 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-04-04 09:09
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/185/2017 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu w Myśliborzu 2017-04-04 09:07
dokument UCHWAŁA NR XXXI/184/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2017-04-04 09:05
dokument UCHWAŁA NR XXXI/183/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości dla Gminy Barlinek 2017-04-04 09:04
dokument UCHWAŁA NR XXXI/182/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-04-04 09:01
dokument UCHWAŁA NR XXXI/181/2017 zmieniajaca uchwałę w spraiwe uchwalenia budżetu Powiatu Myśłiborskiego na 2017 rok 2017-04-04 08:59
dokument UCHWAŁA NR XXXI/180/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wielotnej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027. 2017-04-04 08:57
dokument UCHWAŁA NR XXXI/179/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wielotnej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027. 2017-04-04 08:55
dokument Uchwała XXIX/178/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/448/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 2017-02-13 08:16
dokument Uchwała XXIX/177/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2017-02-13 08:13