herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XXVII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2016 roku

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Prezentacja "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego
  na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024".
  1. Dyskusja i zapytania Radnych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:

8.1.w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.

8.2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2017 rok.

8.3.w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,

8.4.w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024".

8.5. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016r.

8.6.w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie (zwrot) własności nieruchomości
na rzecz gminy Barlinek.

9. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok:

 1. 1. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2029.
 2. 2. Przedstawienie autopoprawki do  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2029.
 3. 3. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027,
 4. 4. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały
  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027 i ich przegłosowanie,
 5. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017-2027,-wraz z autopoprawką.
 6. 6.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 7. 7.Przedstawienie autopoprawki do uchwały budżetowej
 8. 8.Przedstawienie opinii Komisji oraz wniosków radnych,
 9. 9.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok,
 10. 10.Dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały
  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2017 i ich przegłosowanie,
 11. 11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2017.
 1. Oświadczenia radnych.
 2. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 15-12-2016 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 09-05-2017 08:43