Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Edukacji

WYDZIAŁ EDUKACJI

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Tel/fax.95 747 20 22

 

Naczelnik Wydziału Edukacji – Magdalena Grabowska - Jóźwiak

ed.naczelnik@powiatmysliborski.pl

Inspektor – Agnieszka Majczyna

oswiata@powiatmysliborski.pl  

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 1. opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w powiecie oraz przygotowywanie propozycji merytorycznych dla jego organów,
 2. nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno - pedagogicznych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
 3. nadzór nad sprawami związanymi z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym powiatu odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
 4. uzgadnianie z dyrektorami szkół i placówek programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania – opracowanych przez dyrektora na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny z powodu niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania,
 5. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych i odwoływaniem z ich zajmowania, w tym: organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora,
 6. opiniowanie wniosków dyrektorów dot. powierzenia, odwołania stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych,
 7. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela  mianowanego,
 8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń pracowników,
 9. załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych,
 10. nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli,
 11. przygotowywanie projektów sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
 12. prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole,
 13. analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przed zatwierdzeniem przez  Starostę Myśliborskiego,
 14. sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie,
 15. współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty,
 16. współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie,
 17. współpraca z organami samorządowymi i rządowymi,
 18. prowadzenie bazy danych oświatowych (SIO),
 19. prowadzenie bazy danych dotyczącej rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO),
 20. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 21. ustalanie propozycji stawek dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz kontrolowanie zgodności danych będących podstawą naliczenia wysokości dotacji i sposobu jej wykorzystania,
 22. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do szkół i placówek kształcenia specjalnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 25-10-2016 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 01-07-2019 08:09