herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 października 2016 roku

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie środowiska w powiecie myśliborskim w 2015 roku.
 4. Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku szkolnym 2015/2016.
 5. Informacja o stanie dróg powiatowych.
 6. Plan organizacyjny zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu myśliborskiego w sezonie zimowym 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:
  7.1. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku;
  7.2. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”;
  7.3 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku;
  7.4 zmieniającą uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
  7.5 w sprawie przyjęcia rezygnacji;
  7.6 w sprawie przyjęcia rezygnacji;
  7.7 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego;
  7.8 w sprawie powołania Członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
  7.9 w sprawie powołania Członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
  7.10 w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa;
  7.11 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok na podstawie uchwały Nr 127/411/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 października 2016 roku;
  7.12 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 na podstawie Uchwały Nr 127/411/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 10 października 2016 roku.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 11. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 13. Oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 24-10-2016 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 09-05-2017 08:50