herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XXIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września 2016 roku

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2016 roku.
 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie myśliborskim za 2015 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej za 2015 rok.
 7. Informacja z działalności Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za rok 2015.
 8. Informacja z działalności Szpitala w Dębnie Sp. z o.o. za rok 2015.
 9. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:
  1. 1 w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  2. 2 zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski.
  3. 3 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok
  4. 4. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. .Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
  7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
  8. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
  9. Oświadczenia radnych.
  10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                            

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dominika Bułgajewska 22-09-2016 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 22-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Janina Sidor 09-05-2017 08:54