herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 94/295/2016 uchylająca uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 79/266/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz Nr 137/561/2013 z dnia 7 marca 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski