Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI  I  SPRAW SPOŁECZNYCH

ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Tel. 95 747 20 21

 

 

stanowisko ds. kadr - Naczelnik Wydziału - Małgorzata Jakóbowska

tel. 095 747 20 21 wew. 232

kadry@powiatmysliborski.pl

 

stanowisko ds. obsługi informatycznej - Informatyk Urzędu - Marek Sobiegraj

tel. 095 747 20 21 wew.299

informatyk@powiatmysliborski.pl

 

stanowisko ds. organizacyjnych i archiwum - Inspektor - Magdalena Cisiuk

tel. 095 747 20 21 wew. 231

or@powiatmysliborski.pl

 

stanowisko ds. obsługi sekretariatu  - Sekretarka – Magdalena Janicka

tel. 095 747 20 21 wew.200

starostwo@powiatmysliborski.pl

 

stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi  –

Inspektor – Róża Werocy

tel. 095 747 20 21 wew. 233

mysliborz@hot.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA- stanowiska ds. kancelaryjnych i obsługi klienta

tel. 095 747 20 21 wew. 210

Referent - Katarzyna Kubicka

bok@powiatmysliborski.pl

Pomoc administracyjna - Krzysztof Antczak

bok1@powiatmysliborski.pl


 

DO ZADAŃ WYDZIAŁU NALEŻĄ m.in.:

1)sprawy organizacyjno-prawne:

 • inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznego ustroju Powiatu, zmiany granic, ustalenia herbu i flagi Powiatu,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
 • prowadzenie nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami

2)sprawy kadrowe:

 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem tych, które podporządkowane są Wydziałowi Edukacji,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 • zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania robót publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form zapobiegania bezrobociu;

3)sprawy obsługi informatycznej:

 

 • administrowanie systemem informatycznym (siecią komputerową),
 • koordynacja działań z zakresu informatyki,
 • nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,
 • administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
 • prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych,
 • współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa,
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów,

 

 

4)sprawy obsługi sekretariatu:

 • obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
 • obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Starostę i Wicestarostę,
 • organizacja przyjmowania interesantów przez Starostę i Wicestarostę w sprawach skarg i wniosków,

 

5)sprawy kancelaryjne i obsługi klienta:

 • odbieranie, segregowanie i przekazywanie do poszczególnych komórek organizacyjnych korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej),
 • prowadzenie ewidencji pieczęci,
 • przygotowywanie i wysyłka korespondencji i innych przesyłek pocztowych,
 • udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • rejestracja i dekretowanie korespondencji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
 • obsługa centrali telefonicznej i telefaksu,

 

6)sprawy dot. archiwum:

 • prowadzenie archiwum zakładowego w urzędzie,
 • nadzór nad stosowaniem w urzędzie instrukcji archiwalnej;

 

7)w zakresie spraw społecznych:

 • realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności przeprowadzanie procedury związanej z przewozem zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu,
 • załatwianie spraw w zakresie udzielania pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich  z obcego państwa,
 • określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
 • organizacja i realizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym w szczególności diagnozowanie i analizowanie stanu zdrowia mieszkańców, określanie potrzeb społecznych w zakresie działań profilaktycznych, organizacja i realizacja akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych, opracowywanie rocznych i wieloletnich programów promocji i profilaktyki zdrowia oraz sprawozdań z ich realizacji.

 

8)w zakresie promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem lokalnych aktów prawnych dot. sektora pozarządowego, w szczególności rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • realizacja zadań z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 • podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,
 • współpraca z mediami oraz współpraca Powiatu na gruncie międzynarodowym,
 • podejmowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
 • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu w kraju i za granicą, w tym nadzór i organizacja prezentacji Powiatu na targach i wystawach oraz podejmowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,

 

9)w zakresie sportu, kultury, turystyki:

 • współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych o charakterze ponadgminnym,
 • realizacja zadań z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz nadzór nad ich działalnością.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-03-2006 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Róża Werocy 04-03-2019 10:31