herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XVIII Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Termin: 25 kwietnia 2016 roku godz. 14:00

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2018” za rok 2015.

4. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu w 2015 roku.

      5.  Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015.

      6.  Ocena zasobów pomocy społecznej.

      7.  Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

      8.  Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

      8.1.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu myśliborskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzących na terenie powiatu myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji druk Nr 110;

      8.2.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016- druk Nr 111;

      8.3.w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok - druk Nr 112;

      8.4.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 druk Nr 113.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  3. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
  4. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
  5. Oświadczenia radnych.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 19-04-2016 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 19-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Dominika Bułgajewska 20-04-2017 07:42