herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 86/280/2016 w sprawie ustalenia wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz ustalenia wysokości i zasad odpłatności za posiłki a także terminu i sposobu ich wnoszenia przez rodziców dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach