Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
149/2016 w sprawie wygospodarowania pomieszczenia przy ul. Północnej 15 na potrzeby Biura Obsługi Rady i Zarządu i Przewodniczącego Rady. 2017-01-31 09:31
148/2016 w sprawie przeznaczenia pomieszczeń przy ul. Północnej 15. 2017-01-31 09:32
147/2016 w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczące uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/158/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wycofania upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu do dokonywania niektórych czynności. 2017-01-31 09:30
146/2016 w sprawie przedstawienia faktur zakupu programu monitorującego w PCPR i w innych jednostkach organizacyjnych. 2017-01-31 09:30
145/2016 w sprawie monitorowania pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu i w innych jednostkach organizacyjnych. 2017-01-31 09:29
144/2016 w sprawie wskazania osoby kierującej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2017-01-31 09:28
143/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 ? 2027 w załączniku Nr 3. 2017-01-31 09:28
142/2016 w sprawie realizacji przez powiat inwestycji ,,Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych'' przy ulicy Północnej 15. 2016-11-08 10:18
141/2016 w sprawie realizacji przez powiat inwestycji ,,Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych'' przy ulicy Północnej 15. 2016-11-08 10:18
140/2016 w sprawie usytuowania przystanku we wsi Więcław 2016-11-08 10:15
139/2016 w sprawie średniej, miesięcznej wysokości zarobków personelu w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:13
138/2016 w sprawie sieci szpitali w Polsce. 2016-10-13 11:12
137/2016 w sprawie informacji na temat wykonania kontraktu z NFZ w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:11
136/2016 w sprawie zatrudnienia w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o 2016-10-13 11:10
135/2016 w sprawie zatrudnienia administracji w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:09
134/2016 w sprawie przesłanek do powołania zarządu komisarycznego w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:08
133/2016 w sprawie harmonogramu poradni chirurgicznej w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:07
132/2016 w sprawie problemów w miesiącu sierpniu z przyjęciem pacjentów w poradni onkologicznej w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:06
131/2016 w sprawie ilości lekarzy i czasu pracy w poradni onkologicznej w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:05
130/2016 w sprawie harmonogramu przyjęć w poradni onkologicznej w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:04
129/2016 w sprawie utworzenia chemioterapii jednodniowej w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:02
128/2016 w sprawie środków finansowych na zatrudnienie pielęgniarek w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:01
127/2016 w sprawie wskazania pomieszczeń na OIOM w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:44
126/2016 w sprawie przesłanek do tworzenia OIOM w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 11:43
125/2016 w sprawie środków finansowych niezbędnych na przystosowanie poradni specjalistycznych w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 10:55
124/2016 w sprawie pomieszczeń, w których będą znajdować się poradnie specjalistyczne w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 10:54
123/2016 w sprawie utworzenia poradni specjalistycznych do końca 2016 roku w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-10-13 10:53
122/2016 w sprawie podejmowania decyzji w spółce Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-05-24 09:01
121/2016 w sprawie zajmowanego stanowiska przez prezesa spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-05-24 09:00
120/2016 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej prezesa Szpitala w Dębnie Sp. z o.o 2016-05-24 08:58
119/2016 w sprawie posiadanych zobowiązań w Szpitalu w Dębnie Sp z o.o. 2016-05-24 08:57
118/2016 w sprawie opieki świątecznej/nocnej w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2016-05-24 08:55
117/2016 w sprawie poradni specjalistycznych 2016-05-24 08:54
116/2016 w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Wicestarosty Powiatu 2016-05-24 08:52
115/2016 w sprawie wysokości wynagrodzenia Wicestarosty Powiatu i Sekretarza Powiatu 2016-05-24 08:51
114/2016 w sprawie zakresu obowiązków na stanowisku Asystenta Starosty oraz wysokości wynagrodzenia 2016-05-24 08:49
113/2016 w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa 2016-04-19 09:43
112/2016 w sprawie środków finansowych w budżetach placówek oświatowych 2016-04-19 09:42
111/2016 w sprawie realizacji funduszu zdrowotnego 2016-04-19 09:41
110/2016 w sprawie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli 2016-04-19 09:41
109/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 2016-04-19 09:40
108/2016 w sprawie składu powiatowej rady rynku pracy 2016-04-19 09:39
107/2016 w sprawie zakresu obowiązków i odpowiedzialności Wicestarosty Powiatu 2016-04-21 13:52
106/2016 w sprawie planów przejęcia spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. 2016-03-14 14:41
105/2016 w sprawie stopnia pogłębienia zadłużenia szpitala w związku z wypłaconą byłemu prezesowi odprawą 2016-03-14 14:37
104/2016 w sprawie wysokości odpraw wypłaconych prezesom Szpitala w Dębnie z tytułu odwołania przed upływem kadencji. 2016-03-14 14:33
103/2016 w sprawie podania powodów odwołania Pana Zbigniewa Gomułki. 2016-03-14 14:30
102/2016 w sprawie trybu wybrania prezesa Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o 2016-03-14 14:28
101/2016 w sprawie nowoutworzonych poradni specjalistycznych w Szpitalu w Dębnie Sp. z o.o. 2016-03-14 14:22
100/2016 w sprawie wykazu sprzętu medycznego zakupionego do Szpitala w Dębnie w 2015r. i podania informacji na jakie oddziały trafił. 2016-03-14 14:26
99/2016 w sprawie przedstawienia kierunków rozwoju Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. na lata 2016 ? 2020. 2016-03-14 14:18
98/2016 w sprawie przedstawienia priorytetów inwestycyjnych w latach 2016 ? 2020 Spółki Szpital w Dębnie Sp. z o.o. i źródeł ich finansowania 2016-03-14 14:13