herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego


Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

1. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003r. Nr 58, poz. 515 z póżn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1763)

Udzielane są następujące zezwolenia:

 1. na czas nieokreślony na przejazd na obszarze powiatu pojazdu nienormatywnego wolnobieżnego lub ciągnika z maszyną zawieszaną, których szerokość nie przekracza 3,5m, natomiast masa całkowita, naciski osi, długość i wysokość są normatywne;

 1. na czas określony na przejazd:

 • pojazdu nienormatywnego, którego długość jest większa od dopuszczalnej, określonej w przepisach określającej warunki techniczne pojazdów, nie więcej niż o 2 m, a szerokość nie przekracza 3 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne;

 • zespołu pojazdów bez ładunku, którego szerokość nie przekracza 3 m, długość nie przekracza 22 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne.

2. Wymagane dokumenty:

 1. pisemny wniosek zawierający:

 • nazwę lub imię i nazwisko, adres, numer telefonu wnioskodawcy oraz osoby wykonującej transport w jego imieniu,

 • markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi; w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy, w tym naczepy;

 • wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez,

 • rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez.

 1. dowód uiszczenia opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego.

3. Opłaty:

 • opłata wniesiona w postaci znaków opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za wniosek oraz 0,50 za każdy załącznik.

 • opłata w wysokości 40 zł za wydanie zezwolenia;

 1. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

 1. Sprawy załatwia:

Wydział Komunikacji i Dróg - Petruk Robert,

Kontakt tel. 0-95-747-23-90, 31-90

6. Godziny przyjmowania

 • w poniedziałek od 8.00 do 16.00

 • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 1. Tryb odwoławczy

Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-04-2004 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-04-2004 11:33