Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XXVII/176/2016 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2017-01-10 13:54
dokument Uchwała XXVII/175/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2027 2017-01-10 13:52
dokument Uchwała XXVII/174/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2017 rok 2017-01-30 11:21
dokument Uchwała XXVII/173/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2027 2017-01-30 11:24
dokument Uchwała XXVII/172/2016 w sprawie wstrzymania wykonywania niektórych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016 - 2027 2017-01-10 13:47
dokument Uchwała XXVII/171/2016 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2017-01-10 13:46
dokument Uchwała XXVII/170/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/160/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2017-01-10 13:44
dokument Uchwała XXVII/169/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2017-01-10 13:43
dokument Uchwała XXVII/168/2016 w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024'' 2017-01-10 13:42
dokument Uchwała XXVII/167/2016 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2017-01-10 13:39
dokument Uchwała XXVII/166/2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2017 rok 2017-01-10 13:38
dokument Uchwała XXVII/165/2016 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok 2017-01-10 13:33
dokument Uchwała XXVII/164/2016 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr VII/45/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2017-01-10 13:32
dokument Uchwała XXVII/163/2016 w sprawie podjęcia działań zmierzających do utrzymania stacjonarnego punktu publicznej służby krwi w Barlinku 2017-01-10 13:27
dokument Uchwała XXVII/162/2016 w sprawie określenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2017-01-10 13:26
dokument Uchwała XXVII/161/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 2017-01-10 13:24
dokument Uchwała XXVI/160/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2016-12-06 13:29
dokument uchwała Nr XXVI/159/2016 w sprawie powołania Członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2016-12-06 13:23
dokument Uchwała Nr XXVI/158/2016 w sprawie wycofania upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu do dokonywania niektórych czynności 2016-12-06 13:22
dokument UCHWAŁA NR XXV/157/2016 w sprawie powołania Sekretarza Komisji Rewizyjnej 2016-11-08 12:02
dokument UCHWAŁA NR XXV/156/2016 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2016-11-08 09:18
dokument UCHWAŁA NR XXV/155/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2017 2016-11-08 09:17
dokument UCHWAŁA NR XXV/154/2016 w sprawie powołania Członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2016-11-08 09:16
dokument UCHWAŁA NR XXV/153/2016 w sprawie powołania Członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-11-08 09:15
dokument UCHWAŁA NR XXV/152/2016 w sprawie powołania Członka Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2016-11-08 09:14
dokument UCHWAŁA NR XXV/151/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji rady powiatu, ustalenia liczby osób wchodzących w ich skład, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 2016-11-08 09:13
dokument UCHWAŁA NR XXV/150/2016 w sprawie odwołania z funkcji Sekretarza i członka Komisji Rewizyjnej 2016-11-08 09:12
dokument UCHWAŁA NR XXV/149/2016 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej 2016-11-08 09:10
dokument UCHWAŁA NR XXV/148/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-11-08 09:10
dokument UCHWAŁA NR XXV/147/2016 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-11-08 09:08
dokument UCHWAŁA NR XXV/146/2016 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017'' 2016-11-08 09:08
dokument UCHWAŁA NR XXV/145/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku 2016-11-08 09:04
dokument UCHWAŁA NR XXV/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-11-04 13:10
dokument UCHWAŁA NR XXV/143/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w Myśliborzu dotyczące postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnika działu Zarządzania Majątkiem 2016-12-13 08:14
dokument UCHWAŁA NR XXV/142/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w Myśliborzu dotyczące postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnika działu Zarządu Majątkiem 2016-12-13 08:15
dokument UCHWAŁA NR XXV/141/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-12-14 09:57
dokument UCHWAŁA NR XXV/140/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016 - 2027 2016-11-04 12:59
dokument UCHWAŁA NR XXV/139/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-11-04 12:56
dokument UCHWAŁA NR XXIV/138/2016 w sprawie kierunku działań Zarządu Powiatu w Myśliborzu w zakresie nie obsadzania stanowiska Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. 2016-10-24 09:24
dokument UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu. 2016-10-24 09:22
dokument UCHWAŁA NR XXIV/136/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/309/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski. 2016-10-24 09:20
dokument UCHWAŁA NR XXIV/135/2016 w sprawie wysokości obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstapienia od usunięcia pojazdu 2016-10-24 09:15
dokument uchwała Nr XXIII/134/2016 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 2016-10-03 07:55
dokument uchwała Nr XXIII/133/2016 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 2016-10-03 07:55
dokument uchwała Nr XXIII/132/2016 w sprawie powołania członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa 2016-10-03 07:53
dokument uchwała Nr XXIII/131/2016 w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2016-10-03 07:48
dokument uchwąłą Nr XXIII/130/2016 w spraiwe przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-10-03 07:45
dokument uchwała Nr XXIII/129/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-10-03 07:43
dokument uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-09-09 11:17
dokument Uchwała Nr XXI/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego. 2016-08-11 11:08
dokument Uchwała Nr XXI/126/2016 zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-08-11 11:07
dokument Uchwała Nr XXI/125/2016 w sprawie likwidacji Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie 2016-08-11 11:05
dokument UCHWAŁA NR XX/124/2016 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-24 09:08
dokument UCHWAŁA NR XX/123/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-06-24 09:07
dokument UCHWAŁA NR XX/122/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok 2016-06-24 09:05
dokument UCHWAŁA NR XX/121/2016 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo Administracyjnej w Myśliborzu 2016-06-24 09:04
dokument UCHWAŁA NR XX/120/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-06-24 09:03
dokument UCHWAŁA NR XX/119/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2016-06-24 09:03
dokument UCHWAŁA NR XX/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-06-24 09:01
dokument UCHWAŁA NR XX/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do lat 3 2016-06-24 09:00
dokument UCHWAŁA NR XX/116/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-06-24 08:59
dokument UCHWAŁA NR XX/115/2016 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu 2016-06-24 08:55
dokument UCHWAŁA NR XX/114/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-06-24 08:54
dokument Uchwała Nr XVIII/113/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-04-29 11:29
dokument Uchwała Nr XVIII/112/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 2016-04-29 11:03
dokument Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskieho na 2016 rok 2016-04-29 11:00
dokument Uchwała Nr XVIII/110/2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na rok 2016" 2016-04-29 10:58
dokument Uchwała Nr XVII/109/2016 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku 2016-04-06 14:07
dokument Uchwała Nr XVII/108/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Myśliborzu 2016-04-06 14:06
dokument Uchwała Nr XVII/107/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2016-04-06 14:02
dokument Uchwała Nr XVII/106/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaność Starosty Myśliborskiego 2016-04-06 14:01
dokument Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2016-04-06 14:06
dokument Uchwała Nr XVII/104/2016 w sprawie oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie 2016-04-06 13:59
dokument Uchwała Nr XVII/103/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Myśliborskim na lata 2016-2018 2016-04-06 13:57
dokument UCHWAŁA NR XVI/102/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego 2016-03-09 14:31
dokument UCHWAŁA NR XVI/101/2016 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 2016-03-09 14:29
dokument UCHWAŁA NR XVI/100/2016 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej 2016-03-09 14:29
dokument UCHWAŁA NR XVI/99/2016 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:28
dokument UCHWAŁA NR XVI/98/2016 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:27
dokument UCHWAŁA NR XVI/97/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:27
dokument UCHWAŁA NR XVI/96/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2016-03-09 14:26
dokument Uchwała Nr XV/95/2016 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-26 10:11
dokument Uchwała Nr XV/94/2016 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-26 10:10
dokument Uchwała Nr XV/93/2016 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2016-01-26 10:10
dokument Uchwała Nr XV/92/2016 w sprawie wyboru Wicestarosty Myśliborskiego 2016-01-26 10:08
dokument Uchwała Nr XV/91/2016 w sprawie wyboru Starosty Myśliborskiego 2016-01-26 10:07
dokument uchwała Nr XV/90/2016 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-01-26 10:06
dokument uchwała Nr XV/89/2016 w sprawie zmiany składu osobowegoi Komisji Rewizyjnej 2016-01-26 10:05
dokument Uchwała Nr XV/88/2016 w sprawie odwołania Starosty Myśliborskiego 2016-01-26 10:03