Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 66 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-01-05 08:36
Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-01-05 08:34
Nr 64 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2017-01-05 08:32
Nr 63 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-12-23 08:16
Nr 62 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-12-21 11:07
Nr 61 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-12-21 11:06
Nr 60 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego 2016-12-01 07:29
Nr 59 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2016-12-01 07:27
Nr 58 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-11-14 12:45
Nr 57 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-11-14 12:43
Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-11-14 12:46
Nr 55 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2016-11-14 10:24
Nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego 2016-10-27 07:20
Nr 53 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego 2016-10-24 14:13
Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-10-17 15:20
Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2016-10-17 15:14
Nr 50 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-09-28 15:26
Nr 49 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-11-02 11:48
Nr 48 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2016-09-07 15:53
Nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-09-07 15:52
Nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności ewidencjonowanych składników rzeczowych majątku ruchomego w które jest wyposażone Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 2016-09-07 15:45
Nr 45 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-09-07 15:44
Nr 44 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2016-09-07 15:41
Nr 43 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa 2016-09-07 15:23
Nr 42 w sprawie powołania Komisji ds. nieodpłatnego przekazania składników majątkowych 2016-09-07 15:21
Nr 41 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-09-08 11:01
Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-09-07 14:54
Nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-09-07 14:53
Nr 38 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-08-04 13:53
Nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-04 13:37
Nr 36 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2016-07-04 13:31
Nr 35 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-07-04 13:29
Nr 34 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego 2016-07-04 13:17
Nr 33 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego 2016-06-21 12:55
Nr 32 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej 2016-06-07 09:02
Nr 31 w sprawie powołania Komisji konkursowej 2016-06-07 09:01
Nr 30 w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 2016-05-30 13:42
Nr 29 w sprawie powołania Komisji przetargowej 2016-05-30 13:38
Nr 28 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-05-30 13:36
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-05-30 13:24
Nr 26 w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-05-24 12:25
Nr 25 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2016-05-24 12:18
Nr 24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej 2016-05-16 10:37
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach 2016-05-10 12:49
Nr 22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-05-10 07:55
Nr 21 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2016-04-22 10:38
Nr 20 w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 2016-04-12 14:28
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-03-30 16:15
Nr 18 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myśliborskim 2016-03-30 15:39
Nr 17 w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach. 2016-03-30 15:32
Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-03-21 15:35
Nr 15 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2016-03-21 11:14
Nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu". 2016-03-21 11:02
Nr 13 w sprawie powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2016-03-21 10:18
Nr 12 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-03-03 18:35
Nr 11 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku 2016-03-01 12:29
Nr 10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2016-03-01 12:18
Nr 9 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów 2016-03-01 11:52
Nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję w latach 2015-2019 2016-03-01 11:48
Nr 7 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2016 r. 2016-02-23 09:18
Nr 6 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2016-02-18 09:22
Nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok obejmującego przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców 2016-02-05 08:06
Nr 4 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-02-01 16:43
Nr 3 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2016-01-28 11:37
Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2016-01-19 08:34
Nr 1 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2016-01-15 09:56