herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2015 roku

Termin:  29 grudnia 2015 roku godz. 14:00

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla nauczyciela.
 4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok:
  4.1. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027,
  4.2. dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 i ich przegłosowanie,
  4.3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027,
  4.4. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  4.5. przedstawienie opinii Komisji oraz wniosków radnych,
  4.6. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok,
  4.7. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii RIO, opinii Komisji i wniosków radnych,
  4.8. dyskusja nad wniesionymi poprawkami (autopoprawka) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016 i ich przegłosowanie,
  4.9. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:
  5.1. w zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2015 rok,
  5.2. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2015-2020.
  5.3. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2016 roku,
  5.4. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2016,
  5.5. w sprawie wystąpienia Powiatu Myśliborskiego z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.
  5.6. w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok,
  5.7. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
  5.8. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2016 rok.
 6. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za rok 2015.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 10. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 11. Oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 23-12-2015 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominika Bułgajewska 20-04-2017 07:33