herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XI sesja Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 7 grudnia 2015 roku

Termin: 7 grudnia 2015 roku (poniedziałek) godz. 1400 ,

 

Miejsce: sala posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północnej 15.

                                       

Proponowany porządek XI sesji Rady Powiatu:

1.Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Myśliborskiego w Spółce pod nazwą Szpital Barlinek

    Sp. z  o.o.

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru

   przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk  z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół

   Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ulicy Zachodniej 4.

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

    Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie na Zespół

    Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku  w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

    Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja

    Romockiego „Morro” w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego

    „Morro” w Barlinku.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów

    Polskich  w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół  im. Noblistów Polskich w Myśliborzu  na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno-

    Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu.

7.       Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego  przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

8.       Zamknięcie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janina Sidor 03-12-2015 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Dominika Bułgajewska 20-04-2017 07:31