herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt hm.Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku.