herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 60/197/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku