herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 60/196/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu w skład Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu na Zespół Szkół i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Noblistów Polskich w Myśliborzu