herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 59/190/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum w Smolnicy do Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie z siedzibą w Dębnie przy ulicy Zachodniej 4