herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 40/120/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 39/118/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie i Zespołu Szkół i Placówek w Smolnicy oraz utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Dębnie