herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 39/117/2015 w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu oraz zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Gierenasa w Myśliborzu na Zespół Szkół i Placówek w Myśliborzu.