Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Barlinku


ZARZĄD POWIATU W MYŚLIBORZU

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA

NA STANOWISKO DYREKTORA

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania wynikające z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89 z późn. zm.)

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie
   o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
   z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół
   i placówek;

  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.);

  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

 3. Oferty należy składać z zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, z nazwą placówki, której konkurs dotyczy - w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 2, w terminie do 31 maja 2006 r.

 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-05-2006 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2006 12:26